HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA CHI NHÁNH HÀ NỘI TUYỂN DỤNG

11/10/2023

 

  • Đảm bảo đầy đủ tất cả các quyền lợi quy định theo luật lao động, Được đóng bảo hiểm
    khi trở thành nhân viên chính thức; Được xem xét nâng lương định kỳ hàng năm hoặc 06
    tháng/lần tùy theo năng lực; Được hưởng lương tháng 13;
    - Công ty tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao năng lực, kiến thức cho bản thân,
    ôn thi lấy chứng chỉ CPA và ACCA