Cơ cấu tổ chức

 

  BAN CHỦ NHIỆM

  1. PGS. TS. Phạm Đức Hiếu                      
  2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phương      
  3. Th.s Đỗ Thùy Linh                                      

 Viện trưởng

Phó viện trưởng

Thư ký viện

Văn phòng Viện:  P.208, tòa nhà F, trường ĐHTM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KT - KT (CERIAA)

TS. Đào Ngọc Hà (Mr.)

 

Giám đốc trung tâm

Văn phòng trung tâm:  P.208, tòa nhà F, trường ĐHTM

BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.  TS. Hoàng Thị Bích Ngọc           

2.  TS. Phan Hương Thảo              

3.  PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai             

4.  TS. Nguyễn Thị Nhinh                      

5.  TS. Nguyễn Thị Minh Giang               

6.  TS. Chu Thị Huyến                             

7.  TS. Nguyễn Quỳnh Trang                  

8.  TS. Nguyễn Thị Thúy                         

9.  ThS. Vũ Quang Trọng                  

10.  Ths. Vũ Thị Thanh Huyền                

11. Ths. Nguyễn Lê Đức                        

12. Ths. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh            

 

Trưởng bộ môn   

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên 

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Văn phòng bộ môn: P.410, tòa nhà F, trường ĐHTM

 BỘ MÔN KIỂM TOÁN

1.  TS. Nguyễn Thị Hồng Lam              

2.  TS. Lại Thị Thu Thủy                         

3.   PGS.TS. Nguyễn Phú Giang         

4.  TS. Nguyễn Thị Hà                   

5.  ThS. Nguyễn Thị Duyên                  

6.  TS. Trần Nguyễn Bích Hiền               

7.  TS. Đào Ngọc Hà                            

8.  TS. Vũ Thị Thu Huyền                    

9. TS. Nguyễn Thu Hoài                    

10. Ths. Lương Thị Hồng Ngân                      

 

Trưởng bộ môn   

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Văn phòng bộ môn: P.411, tòa nhà F, trường ĐHTM

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1.  PGS. TS. Đoàn Vân Anh                

2. TS. Phạm Thanh Hương                    

3.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phương  

4. PGS. TS. Đỗ Minh Thành                     

5. PGS. TS. Lê Thị Thanh Hải               

6. TS. Trần Hải Long                               

7.  TS. Nguyễn Hồng Nga                     

8.  Ths. Trần Mạnh Tường                    

9.  Ths. Phạm Thị Mai Anh                     

10. ThS. Vũ Lê Đình Hoàng                    

11. ThS. Trần Thị Thuỳ                              

 

 

Trưởng bộ môn GVCC   

Phó trưởng bộ môn,

Giảng viên cao cấp

Giảng viên cao cấp

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

 

Văn phòng bộ môn: P.412, tòa nhà F, trường ĐHTM

  BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

1. PGS. TS. Hà Thị Thuý Vân

2. TS. Nguyễn Thị Thu Hương      

3. PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng

4. TS. Đặng Văn Lương         

5. TS. Hoàng Thị Tâm      

6. TS. Trần Ngọc Trang        

7. TS. Cao Hồng Loan

8. TS. Đàm Bích Hà  

9. TS. Phạm Thị Thu Hoài

10. TS. Tô Thị Vân Anh

11. Ths. Nguyễn Thị Mai         

12. ThS. Lê Thị Thương               

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên

Văn phòng bộ môn: P.413, tòa nhà F, trường ĐHTM

                        

                  

                          

                  

          

Xem thêm