KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LỄ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

08/05/2024

Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại tự hào khẳng định chất lượng giáo dục 5 sao.

Sáng ngày 08/5/2024, Tập thể Viện Kế toán - Kiểm toán vinh dự và tự hào đón nhận: Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo CTĐT Kiểm toán và Chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM cho CTĐT Kế toán doanh nghiệp - 5 Sao (University Performance Metrics - Hệ thống xếp hạng đối sánh về mức độ xuất sắc của chất lượng giáo dục)

Kết quả kiểm định là minh chứng cho quá trình hướng đến chất lượng toàn diện và xây dựng văn hóa chất lượng của Trường Đại học Thương mại nói chung và Viện Kế toán – Kiểm toán nói riêng. Đây cũng là cơ sở giúp Viện khẳng định chất lượng, vị thế và uy tín trong đào tạo chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán. Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Viện Kế toán - Kiểm toán sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới các tiêu chuẩn giáo dục trong khu vực và thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: