Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

18/07/2023 16:02

THÔNG BÁO VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Ngày 18/7/2023, trường Đại học Thương mại đã ra THÔNG BÁO số 1280/TB-ĐHTM-HĐTS về "Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2023

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng của các phương thức xét tuyển 100, 200, 402a, 402b, 500, 301 (Tổng điểm của 3 môn thi TN THPT theo một trong các tổ hợp XT của ngành đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên) và phương thức xét tuyển 409, 410 (Tổng điểm 2 môn thi THPT 20 điểm gồm môn Toán, môn Văn/Lý/Hóa và điểm qui đổi chứng chỉ quốc tế phải đạt từ 20 điểm trở lên)

Toàn văn quyết định xem tại files đính kèm