Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

04/05/2023 14:40

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Sinh viên các khóa thực hiện đăng ký lịch học tập theo thời gian dựa trên thông báo dưới đây: 

Thông báo đăng lý học tập học kì 1 NH 2023 - 2024