YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC

 

 1. Sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Khoa Kế toán-Kiểm toán

Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo, bồi dưỡng hay bậc học là những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt được sau khóa học. Nói cách khác, đây là việc cụ thể hóa mục tiêu giáo dục – đào tạo. Vì vậy, CĐR nếu không xác định rõ ràng, chính xác sẽ làm cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng lệch hướng, mất cân đối và xa rời mục tiêu chương trình. Tập hợp các môn học (theo nghĩa hẹp là chương trình đào tạo) được lựa chọn, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá sẽ thể hiện CĐR. Chỉ nên xây dựng chương trình đào tạo khi đã có CĐR. Từ việc xác định, xây dựng CĐR dựa trên nhu cầu của xã hội, cơ sở đào tạo phải xem xét đến các yếu tố về nguồn nhân lực (đội ngũ giảng viên, nhân viên hỗ trợ đào tạo, nhân viên kỹ thuật…), tài lực, vật lực (nguồn tài chính, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy) nhằm đạt được CĐR như dự kiến.

Ở Việt Nam, tất cả các chuyên ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, Khoa Kế toán-Kiểm toán, nhà trường phải công bố CĐR trên website của nhà trường. Việc này được các trường đại học, Khoa Kế toán-Kiểm toán thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, một số trường đại học, Khoa Kế toán-Kiểm toán, trong đó có Khoa Kế toán-Kiểm toán đến nay vẫn chưa thực hiện.

Vì vậy, việc xây dựng CĐR cho các chương trình đào tạo của Khoa nhằm bắt kịp xu hướng phát triển giáo dục đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới là yêu cầu cấp thiết.

 1. Yêu cầu đối với xây dựng chương trình đáp ứng chuẩn đầu ra

Một là, chuẩn đầu ra  là căn cứ để rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo

Việc đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo theo hướng tiếp cận CĐR đòi hỏi tất cả các khâu và các quá trình đào tạo phải phối hợp nhịp nhàng và hướng đến đáp ứng CĐR. Do vậy, khi cơ sở đào tạo công bố CĐR cho một chương trình đào tạo thì toàn bộ nội dung của chương trình phải phù hợp và đạt được CĐR đã công bố. Việc xây dựng CĐR, vì vậy sẽ là căn cứ để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo.

Hiện nay, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã và đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình, phương pháp, không ngừngnâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, cần phải đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa. Việc xây dựng CĐR cho các môn học (học phần), các hệ lớp là căn cứ để đổi mới nội dung chương trình đào tạo. Nội dung nào đáp ứng được CĐR sẽ giữ lại hoặc bổ sung, không đáp ứng được thì lược bỏ. Qua đósẽ khắc phục được tình trạng các Viện chuyên ngànhđưa thêm nhiều nội dung không thực sự cần thiếtvào chương trình giảng dạy, làm cho chương trình nặng nề.

Hai là, chuẩn đầu ra là căn cứ để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

CĐR là căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo mới hay rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo đang triển khai. Đồng thời,đây cũng là căn cứ để tiến hành đổi mới công tác tổ chức, quản lý hoạt động dạy học. Khi đã có CĐR và một chương trình đào tạo tương ứng với CĐR thì toàn bộ các hoạt động khác cũng phải tương thích và hướng đến CĐR đó.

CĐR còn là cơ sở để xem xét, điều chỉnh theo mục tiêu đào tạo; khắc phục những hạn chế trong hoạt độngdạy – học, cũng như trong quản lý đào tạo. Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín của Khoa Kế toán-Kiểm toán. CĐR cũng là cơ sở để đổi mới phương pháp dạy học; lựa chọn phương pháp đánh giá, kiểm tra cho học viên; là cơ sở để thúc đẩy các giảng viên, cán bộ quản lý và học viên đổi mới phương pháp dạy-học, phương pháp quản lý, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nay, Khoa Kế toán-Kiểm toán đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, trong đó có việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực; hình thức thi, kiểm tra đánh giá. Do vậy, xây dựng được CĐR cho các chương trình đào tạo sẽ là bước khởi đầu cho việc đổi mới hoạt động đào tạo của Khoa Kế toán-Kiểm toán.

Ba là, xây dựng chuẩn đầu ra thể hiện sự cam kết trách nhiệm của Trường và của Khoa Kế toán-Kiểm toán

CĐR được xây dựng, công khai như sựcam kết về chất lượng, năng lực và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của Khoa Kế toán-Kiểm toán. Đây cũng là cơ sở để người học, các cơ quan cử người đi học nắm bắt và giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡngcủa Khoa Kế toán-Kiểm toán. Nhờ đó, người dạy, người học sẽ nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; người quản lý đổi mới công tác quản lý đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá. Đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt CĐR. Việc công bố CĐR sẽ giúp người học biết được các kiến thức chuyên môn được trang bị, chuẩn năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề sau khóa học. Đây cũng là cơ sở để tăng cường hợp tác, gắn kết giữa Khoa Kế toán-Kiểm toán và cơ quan cử người đi học trong đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 1. Nguyên tắc và quy trình xây dựng chuẩn đầu ra

Nguyên tắc xây dựng chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra được chia làm 2 cấp độ là: cấp chương trình, ngành đào tạo và cấp môn học. Với mỗi cấp độ của CĐR có những nguyên tắc chung và nguyên tắc cụ thể khi xây dựng. Thông thường, nguyên tắc chung được áp dụng khi xây dựng CĐR cho chương trình đào tạo, ngành đào tạo. Nguyên tắc cụ thể được áp dụng khi xây dựng CĐR cấp môn học, chuyên đề, bài giảng.

Nguyên tắc chung:

– CĐR chi tiết hóa và cụ thể hóa các nội dung quy định về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của nguồn nhân lực được đào tạo từ mục tiêu của các chương trình đào tạo.

– Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 555/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

– Quy định công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo QĐ số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

– Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo QĐ số 26/QĐ-TM-ĐT ngày15/01/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

– CĐR của mỗi môn học, chuyên đề cần bổ sung, hỗ trợ nhau để đạt được CĐR chung của chương trình đào tạo;

– Thực hiện đúng quy trình trong xây dựng CĐR;

– CĐR nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược đào tạo – bồi dưỡng của Khoa Kế toán-Kiểm toán;

– Xác định thời gian hoàn thành CĐR thực hiện…

Nguyên tắc cụ thể:

– CĐR của các môn học liên quan đến kết quả chung của chương trình;

– CĐR phải được quan sát và đo lường được;

– Các kết quả thu được có khả năng được đánh giá;

– Cần quan tâm đến việc những kết quả này sẽ được đánh giá như thế nào;

– Trước khi hoàn thiện CĐR, tham khảo các đồng nghiệp và cựu sinh viên nếu CĐR có ý nghĩa với họ.

 1. Đối với các Bộ môn, lãnh đạo Khoa

Đối với các Bộ môn: Xây dựng CĐR cho các môn học, rà soát, điều chỉnh nội dung môn học cho phù hợp với CĐR đã xây dựng để môn học truyền tải được CĐR đến người học;

Đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá môn học phù hợp với nội dung môn học đã cập nhật;

Loại bỏ các môn học đang đảm nhiệm nhưng không giúp đạt được CĐR đã xây dựng cho chương trình đào tạo.

Với lãnh đạo Khoa Kế toán-Kiểm toán:

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CĐR cho các chương trình đào tạo của Khoa Kế toán-Kiểm toán;

Chỉ đạo xây dựng lại chương trình đào tạo theo CĐR đã được đề xuất và chuẩn hóa;

Chỉ đạo thử nghiệm áp dụng chương trình đào tạo đã được điều chỉnh hoặc xây dựng lại theo CĐR cho năm học mới  2018 – 2019 tại một số lớp trong Khoa Kế toán-Kiểm toán;

Với sinh viên:

Theo dõi sự tiến bộ, phát triển của học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo được xây dựng theo CĐR;

Tạo điều kiện, hỗ trợ khi Khoa Kế toán-Kiểm toán khảo sát thực tế, đánh giá học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận CĐR.

Đây là quy trình đào tạo chuẩn, căn cứ đầu ra để thiết kế đầu vào và được xây dựng đảm bảo tính khoa học, hợp lý, lôgic và về phương pháp tổng thể mang tính chung hóa, do đó CDIO có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra, Hướng dẫn số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22-4-2010.
 2. Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh: Kỷ yếu hội thảo xây dựng Chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình CDIO, 2010.
 3. Hồ Trọng Hoài: Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo – Kinh nghiệm của một số cơ sở đào tạo ở Việt Nam và vận dụng vào Khoa Kế toán-Kiểm toán”, 2016.
 4. Khoa Kế toán-Kiểm toán: Tài liệu lớp tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra, 2016.
 5. Khoa Kế toán-Kiểm toán: Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015 và phương hướng năm học 2015 – 2016.
 6. http://www.library.illinois.edu.
 7. http://www.uwo.ca.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>