THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

 1. Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao
 2. Mã số tuyển sinh: TM08
 3. Liên hệ:
  1. PGS, TS Phạm Đức Hiếu – Trưởng Khoa: 0946082095
  2. PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó trưởng Khoa: 0919489655
 4. Email: tmu@gmail.com
 5. Website: http://ketoankiemtoantmu.edu.vn/
 6. Fapage: Khoa Kế toán – Kiểm toán Đại học Thương Mại
 7. Địa chỉ Khoa: Phòng 208 – Tầng 2 – Tòa nhà F
 8. Giới thiệu tóm tắt về chuyên ngành:

Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo những cử nhân kế toán có kiến thức lý thuyết toàn diện, hiện đại, chuyên sâu về kế toán theo khuôn mẫu, chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc chuyên môn; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, thực hành nghề nghiệp kế toán; có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ chung; thích ứng tốt với các môi trường văn hóa doanh nghiệp khác nhau, có đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 1. Chương trình đào tạo:
 2. Tổng số tín chỉ tích lũy: 131 tín chỉ, trong đó gồm: 120 tín chỉ đào tạo kiến thức và kỹ năng; 11 tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng – an ninh.
 3. Tên các học phần cơ sở ngành: Kinh tế học, Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting), Nguyên lý thống kê
 4. Tên các học phần thuộc chuyên ngành: Kế toán tài chính 1 (Financial Accounting 1),

Kế toán tài chính 2 (Financial Accounting 2), Kế toán quản trị (Management Accounting), Lý thuyết kiểm toán (Principles of Auditing), Kiểm toán tài chính (Financial Auditing), Kế toán tài chính Việt Nam 1, Kế toán tài chính Việt Nam 2, Phân tích Báo cáo tài chính, Thực tập nghề nghiệp (Internship)

 1. Các học phần cơ bản thuộc khối đại cương: Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Pháp luật đại cương, Tin học quản lý, Basic IELTS 1, Basic IELTS 2, Expanding IELTS 1, Expanding IELTS 2, Developing IELTS 1, Developing IELTS 2
 2. Các học phần tự chọn của chương trình đào tạo: Kinh doanh và tài chính (Bussiness and Finance – ICAEW), Luật kinh tế 1, Tài chính quốc tế, Nhập môn tài chính tiền tệ, Môi trường kinh tế và tài chính (Economic and financial environment), Toán tài chính (Financial mathematics), Quản trị dự án (Project Management), Kế toán thực hành (Practice of Accounting – ICAEW), Thực hành kiểm toán (Practice of Auditing – ICAEW), Thông tin cho quản lý (Management Information – ICAEW), Kế toán hành chính sự nghiệp, Kiểm toán nội bộ, Thực hành kế toán máy, Kế toán ngân hàng thương mại, Hệ thống thông tin kế toán, Thống kê kinh doanh
 3. Các yêu cầu về đầu ra khác
 • Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường (bậc 4/6)
 • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
 1. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chất lượng cao, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc phù hợp và tốt tại các vị trí công việc và loại hình đơn vị trong và ngoài nước sau:    

         Vị trí công việc:

 • Bộ phận kế toán tài chính: kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính
 • Bộ phận kế toán quản trị: kế toán, trưởng bộ phận
 • Bộ phận kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn của kiểm toán nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập, các công ty dịch vụ về kế toán và tư vấn tài chính: trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, trưởng nhóm kiểm toán
 • Bộ phận kế hoạch-tài chính: nhân viên, trưởng bộ phận
 • Bộ phận phân tích kinh tế, tài chính: nhân viên, trưởng bộ phận
 • Giảng viên ở các cơ sở đào tạo, chuyên viên nghiên cứu tại các Viện, Bộ, cơ quan Quản lý nhà nước

         Loại hình đơn vị:

 • Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam;
 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng;
 • Các công ty kiểm toán độc lập thuộc các hãng kiểm toán lớn trên thế giới (KPMG, E&Y, Deloitte, PwC…), các công ty kiểm toán của Việt Nam (AASC, UHY ACA….); cơ quan kiểm toán Nhà nước;
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước
 • Các trường đại học, viện nghiên cứu, Bộ, cơ quan Quản lý nhà nước
 1. Cơ hội nhận các chứng chỉ chuyên ngành/các chứng chỉ quốc tế:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo CLC có cơ hội học tập và thi để nhận các chứng chỉ: chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp; các chứng chỉ quốc tế do các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có uy tín cấp như ICAEW CFAB, ACCA, CPA Australia …

 1. Cơ hội học lên cao:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 • Đủ khả năng học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 • Đủ điều kiện để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan
 • Đủ khả năng học các môn học cao hơn để tích lũy các chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam cấp
 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>