TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. PROGRAMME ACCREDITATION PROCEDURES

Files đính kèm: APHEA PROGRAMME PROCEDURES

2. Công văn số 1074 – Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Files đính kèm: CV_1074_Hướng dẫn sử dụng TC ĐGCTĐT_04_2016

3. Công văn số 769 – V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

Files đính kèm: CV-769-Hướng dẫn mốc tham chiếu ĐGCTĐT_20.4.2018-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>