NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

 

 1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 65 có thấp hay cao? (kèm Chuẩn đầu ra đọc cho sinh viên nghe các nội dung chính)
 2. Về Chương trình đào tạo đầy đủ chưa cần cải tiến gì
 3. Các học phần tiếng Anh, tiếng Việt quá trình học thế nào?
 4. Chương trình dạy học cần bổ sung môn nào, bớt môn nào
 5. Cấu trúc tiến trình dạy các môn học phù hợp chưa?
 6. Hoạt động dạy và học đã rèn luyện được kỹ năng gì, cần bổ sung thêm kỹ năng gì
 7. Việc đánh giá kết quả học tập đã phù hợp chưa (Thời gian, phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá, trọng số, cơ chế phản hồi…) ?
 8. Người học có dễ dàng tiếp cận được qui trình khiếu nại về kết quả học tập?
 9. Đội ngũ giảng viên giảng dạy (cụ thể tên giảng viên cả tiếng Việt và Tiếng Anh)
 10. Cải tiến chất lượng chương trình đào tạo như thế nào? cho phù hợp
 11. Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên? Kết hợp giữa sinh viên và giảng viên trong nghiên cứu khoa học nên như thế nào? cho phù hợp
 12. Các điều kiện về cơ sở vật chất cho quá trình dạy và học?
 13. Đội ngũ nhân viên quản lý (trợ lý, đào tạo, khảo thí, thư viện, ký túc xá, giảng đường…) có phục vụ tốt hay có kiến nghị gì?
 14. Chính cách tuyển sinh CLC có gì cần thay đổi, cách truyền thông như thế nào? để tuyển sinh đối tượng thí sinh học CLC
 15. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ người học, hoạt động ngoại khóa … để cải thiện việc học tập và khả năng tìm việc làm của người học
 16. Môi trường tâm lý xã hội cảnh quan thuận lợi cho đào tạo, nghiên cứu, sự thoải mái cho cá nhân người học
 17. Thư viện và nguồn học liệu
 18. Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp ,lĩnh vực loại hình công việc sau khi ra trường (theo hiểu biết và thông tin mà sinh viên biết về các cựu sinh viên)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>