Lý lịch khoa học – PGS. TS. Phạm Đức Hiếu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên:  Phạm Đức Hiếu
2 Năm sinh:  1970 3 Nam/Nữ: Nam
3 Học hàm: PGS         Năm đạt học hàm: 2011Học vị:  TS                Năm đạt học vị: 2007
 
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Thương mại Kế toán 1990
Thạc sĩ Đại học Thương mại Kế toán 2000
Tiến sĩ Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, France QTKD – Kế toán, kiểm toán (Control de Gestion) 2007
Sau tiến sĩ Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, USA Finance & Accounting 6/2017
  


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian  Vị trícông tác Lĩnh vựcchuyên môn Cơ quan công tác
1991-2002 Giảng viên Kế toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại
2003-2007 NCS Control de Gestion Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, France
2007-8/2016 Giảng viên Kế toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại
9/2016 – 6/2017 Thực tập sau tiến sĩ Finance & Accounting Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, USA
6/2017 – nay Giảng viên Kế toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại
    

4. Các công trình khoa học đã công bố:

 

4.1. Các bài báo khoa học công bố gần đây

 

TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Năm
1 Điều chỉnh lợi nhuận của DNNY trên thị trường chứng khoán Việt nam: Phân tích thực nghiệm và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại 2018
2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức KTQT trong DN: Khảo sát trường hợp các DNSX Giấy Việt nam Đồng tác giả Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 2017
3 Mối quan hệ giữa quản trị công ty và công bố thông tin môi trường của các DN niêm yết trên TTCK Việt nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại 2017
4 Nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính – Đánh giá của DN FDI tại Việt nam Đồng tác giả Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 2017
5 Nghiên cứu mức độ áp dụng KTQT tại các DNSX ngành giấy ở Việt nam Đồng tác giả Tạp chí Công thương 2017
6 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập: Nghiên cứu khách hàng kiểm toán là các DN FDI Việt nam Đồng tác giả Tạp chí Công thương 2017
7 Management Accounting Practices in Vietnam Manufacturing Companies: An Empirical Study in Hanoi, Vinh Phuc and Phu tho Đồng tác giả Proceedings: The third International Conference on Accounting and Finance 2017 (ICOAF) 2017
8 Chất lượng kiểm toán và đo lường chất lượng kiểm toán: Đề xuất một khuôn mẫu thống nhất cho mô hình nghiên cứu thực nghiệm Đồng tác giả Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 2016
9 Áp dụng KTQT trong các DNSX ở Việt nam: nghiên cứu thực nghiệm tại Hà nội, Vĩnh Phúc và Phú thọ Đồng tác giả Khoa học Thương mại 2016
10 Áp dụng chuẩn mực BTCT quốc tế tại Việt nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế Việt nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức 2016
11 Factors Affecting Behavioral Intention towards Electronic Tax Filing Adoption in Vietnam Tác giả Proceedings: Managing Dynamic Changes on Asian Business and Economics 2016
12 Nghiên cứu các nhân tố tác động tới quyết định sử dụng hệ thống khai thuế điện tử của người nộp thuế tại Việt nam Tác giả Khoa học Thương mại 2015
13 Factors influencing the voluntary disclosure of Vietnamese listed companies Đồng tác giả Journal of Modern Accounting and Auditing (English) 2015
14 Thuế đối với khu vực kinh tế phi chính thức: Các nhân tố tác động tới tuân thủ thuế của hộ kinh doanh tại Hà nội Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế 2015
15 Các nhân tố ảnh hưởng tới vận hành hệ thống kế toán tại các DN nhỏ và vừa của Việt nam Tác giả Khoa học Thương mại 2014
16 Giám đốc điều hành và thành quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại 2014
17 Problems and Conflicts in Managing International Joint Ventures in Vietnam Tác giả Philippine Management Review (English) 2013
18 Công bố thông tin trên Internet : khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc VN30 Tác giả Phát triển kinh tế 2013
19 Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Tác giả Phát triển kinh tế 2012
20 Knowledge-based Economy and Necessity for Human Resource Accounting in Enterprise Tác giả Journal of Economic Development (English) 2012
21 Corporate Social Responsibility: a study on awareness of managers and consumers in Vietnam Tác giả Accounting and Taxation Journal (English) 2011
22 Factors affecting the implementation and reporting of Corporate Social Responsibility in Vietnam Tác giả Economic Development Review (English) 2011
23 Trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán tài chính Tác giả Tạp chí Kiểm toán 2011
24 Kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp – các hạn chế của kế toán chi phí truyền thống Tác giả Phát triển kinh tế 2010
25 Kế toán theo giá trị hợp lý: các tranh luận và liên hệ thực tế tại Việt nam Tác giả Phát triển kinh tế 2010
26 Khái niệm trung thực và hợp lý trong kiểm toán tài chính Tác giả Khoa học Thương mại 2010
27 Thẻ cân bằng điểm và đo lường hoạt động của các DNNVV Việt nam Tác giả Nghiên cứu kinh tế 2009

 

4.2. Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo

TT Tên sách Chủ biên hoặcthành viên Năm / nhà xuất bản
1 Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp Chủ biên NXB Thống kê, 2014
2 Kế toán môi trường trong doanh nghiệp Chủ biên NXB Giáo dục Việt nam, 2012
3 Giáo trình kế toán Pháp – Mỹ Thành viên NXB Thống kê, 2012
4 Báo cáo tài chính doanh nghiệp Thành viên NXB Thống kê, 2011
5 Giáo trình kế toán tài chính Thành viên NXB Thống kê, 2010
6 Giáo trình kế toán doanh nghiệp Chủ biên NXB Giáo dục Việt nam, 2010
7 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại Thành viên NXB Giáo dục Việt nam, 2010

 

4.3. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CNcác cấp Thời gian(bắt đầu – kết thúc) Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng 
Đạo đức nghề nghiệp và giảng dạy đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán trong các trường đại học kinh tế ở Việt nam 2013 Đề tài cơ sở – Chủ nhiệm Đã nghiệm thu
Đánh giá cải cách hệ thống kế toán doanh nghiệp 2012 Đề tài cấp Bộ – Thành viên Đã nghiệm thu
Nghiên cứu giải pháp áp dụng kế toán môi trường trong các DN Việt nam 2011 Đề tài cấp Bộ – Chủ nhiệm Đã nghiệm thu
Kế toán TSCĐ vô hình tại Tập đoàn VNPT 2010 Đề tài cấp Bộ – Thành viên Đã nghiệm thu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>