LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán  thương  nghiệp được thành lập vào  tháng 11 năm 1984, tách  ra từ Khoa quản lý kế hoạch  hóa thương nghiệp, và tạo thành từ 2 bộ môn: Bộ môn Kế toán và bộ môn thống kê.  Thời kỳ đầu mới thành lập, Khoa gồm 3 bộ môn: Bộ môn Kế toán, Bộ môn Thống kê và Bộ môn tin học. Đến năm 1992, Khoa đổi tên thành Khoa Kế toán tài chính. Từ năm 2007, Khoa Kế toán tài chính được đổi tên thành Khoa Kế toán – Kiểm toán.

K20-KHOAKTKT2

 

Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa Kế toán Kiểm toán có 4 bộ môn: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Bộ môn Kế toán căn bản, Bộ môn Kiểm toán, Bộ môn Thống kê Phân tích và một trung tâm bồi dưỡng và tư vấn kế toán – kiểm toán.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>