KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC

                          ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 1. Mục đích

Phổ biển rộng rãi nội dung và ý nghĩa của Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo dục trường Đại học Thương mại và Khoa Kế toán-Kiểm toán, đên cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thê và người học trong toàn Khoa.

 1. Nội dung phổ biếnSứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo dục
  • Sứ mạng:

Khoa Kế toán-Kiểm toán có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học về kế toán-kiểm toán, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 • Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Kế toán-Kiểm toán sẽ là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về kế toán-kiểm toán, có chương trình đào tạo đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học khác trong khu vực Đông Nam Á; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển  và hội nhập.

 • Mục tiêu giáo dục

Đào tạo cử nhân kế toán, kiểm toán có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành đào tạo một cách vững chắc, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo xu thế hội nhập. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của ngành kế toán, kiểm toán, đủ khả năng hành nghề, khả năng làm việc và tạo việc làm để phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

 1. Tổ chức thực hiện phổ biếnSứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo dục
  • Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt

– Người thực hiện: Trưởng Khoa

– Đối tượng phổ biến: Trưởng Khoa, Phó Khoa, Trưởng, Phó các BM, Bí thứ Liên chi,   Bí thư chi đoàn giáo viên, các cố vấn học tập

 • Thời gian: Trong các buổi giao ban hàng tháng
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa
  • Đối vói toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên trong Khoa
 • Người thực hiện: Lãnh đạo bộ môn
 • Đối tượng phổ biến: Cán bộ giảng dạy của bộ môn
 • Thời gian phổ biến: Trong các buổi họp của bộ môn (ít nhất mỗi quí/lần).
 • Địa điếm: Vãn phòng bộ môn
  • Đối với Ban cán sự các lớp sinh viên
 • Người thực hiện: Lãnh đạo Khoa, cố vấn học tâpk
 • Đối tượng phổ biến: Đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên
 • Thời gian: Trong các buổi hợp BCS sinh viên hằng tháng (ít nhất mỗi quí/lần).
 • Địa điểm: Giảng đường / Phòng họp
  • Đối vói sinh viên
 • Người thực hiện: cổ vấn học tập các lớp sinh viên
 • Đối tượng phổ biến: Sinh viên toàn Khoa
 • Thời gian: Trong các buổi sinh hoạt lớp sinh viên (ít nhất mỗi quí/lần).
 • Địa điểm: Giảng đường.
  • Đối vói các tổ chức, cá nhân ngoài trường
 • Đơn vị thực hiện: Ban lãnh đạo Khoa
 • Đối tượng phổ biến: các tổ chức, cá nhân ngoài trường
 • Cách thưc phổ biến: Phát biểu của Ban lãnh đạo Khoa trong các Hội thảo, Hội nghị do Nhà trường/Khoa tổ chức
 • Thời gian thực hiện: Hàng năm

                                                                                             Ngày 12 tháng 11 năm 2017

                                                                        Trưởng Khoa

 

 

                                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>