HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

👉🏻Hà Nội, ngày 10/10/2019- Hôm nay, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính cùng với Viện Kế toán Công chứng Anh & Xứ Wales (ICAEW) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”. Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành Kế toán – Kiểm toán, từ đó, đưa ra những định hướng đào tạo mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu kỹ thuật số nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong bối cảnh mới.
👉🏻Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp và doanh nghiệp. Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc hội thảo đã lắng nghe 5 bài trình bày và nhiều tham luận xoay quanh 3 chủ đề: Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh CMCN 4.0; Đào tạo và nghiên cứu Kế toán Kiểm toán; hoà hợp và hội tụ kế toán kiểm toán quốc tế, quốc gia trong bối cảnh CMCN 4.0.

Linh tải ky yeu hoi thao khoa hoc quoc gia Ke toan Kiem toan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>