PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán trân trọng gửi đến toàn thể các em sinh phiếu điều tra, nhằm mục đích có được những thông tin hữu ích cho Nhà trường và Khoa về thực trạng việc làm của sinh viên sau khi ra trường để từ đó có những phương hướng đổi mới đào tạo.

Câu 1: Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu của Khoa Kế toán – Kiểm toán

Câu 2: Công việc hiện tại của bạn trong lĩnh vực nào?

Câu 3: Bạn tìm được công việc trong thời gian nào?

Câu 4: Công việc hiện tại của bạn có phù hợp với chuyên ngành đào tạo hay không?

Câu 5: Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại hay không?

Câu 6: Một số ý kiến khác góp ý về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp của Trường Đại học Thương mại!