CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1.   PGS. TS. Phạm Đức Hiếu                              Trưởng Khoa

2.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phương            Phó trưởng Khoa

3.  Ths. Đỗ Thùy Linh                                            Thư ký Khoa

                  BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.  TS. Hoàng Thị Bích Ngọc           Trưởng bộ môn

2.  TS. Phan Hương Thảo                 Phó trưởng bộ môn

3.  TS. Nguyễn Thành Hưng                   Giảng viên

4.   PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai       Giảng viên

5.  TS. Nguyễn Thị Nhinh                      Giảng viên

6.  TS. Nguyễn Thị Minh Giang             Giảng viên

7.  TS. Chu Thị Huyến                         Giảng viên

8.  TS. Nguyễn Quỳnh Trang               Giảng viên

9.  Ths. Nguyễn Thị Thúy                       Giảng viên

10.  Ths. Vũ Thị Thanh Huyền            Giảng viên

11.  Ths. Vũ Quang Trọng                       Giảng viên

12. Ths. Nguyễn Lê Đức                          Giảng viên

13. Ths. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh        Giảng viên

                           BỘ MÔN KIỂM TOÁN

1.  TS. N guyễn Thị Hồng Lam                 Trưởng bộ môn

2.  TS. Lại Thị Thu Thủy                          Phó trưởng bộ môn

3. PGS.TS. Nguyễn Phú Giang               Giảng viên

4.  TS. Nguyễn Viết Tiến                        Giảng viên

5.  TS. Nguyễn Thị Hà                          Giảng viên

6.  ThS. Nguyễn Thị Duyên                     Giảng viên

7.  PGS. TS. Phạm Đức Hiếu                Giảng viên

8.  TS. Trần Nguyễn Bích Hiền            Giảng viên

9.  Ths. Cao Thị Hồng Loan                   Giảng viên

10.  TS. Đào Ngọc Hà                           Giảng viên

11.  TS. Vũ Thị Thu Huyền                   Giảng viên

12.  Ths. Nguyễn Thu Hoài                    Giảng viên

13.  Ths. Lương Thị Hồng Ngân            Giảng viên

14.  TS. Tạ Quang Bình                          Giảng viên

                  BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1.  PGS. TS. Đoàn Vân Anh                    Trưởng bộ môn

2.  PGS. TS. Hà Thị Thuý Vân               Phó trưởng bộ môn

3.  TS. Trần Hải Long                            Giảng viên

4.  TS. Nguyễn Tuấn Duy                      Giảng viên

5.  TS. Nguyễn Thị Thanh Phương        Giảng viên

6.  TS. Phạm Thanh Hương                    Giảng viên

7.  TS. Đàm Bích Hà                              Giảng viên

8.  TS. Nguyễn Hồng Nga                   Giảng viên

9.  Ths. Trần Mạnh Tường                    Giảng viên

10.  Ths. Phạm Thị Mai Anh                  Giảng viên

11. ThS. Vũ Lê Đình Hoàng                              Giảng viên

12. ThS. Lê Thị Thương                                    Giảng viên

13. ThS. Trần Thị Thuỳ                                  Giảng viên

            BỘ MÔN THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH

1.  PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng       Trưởng bộ môn

2.    Ths. Lê Thị Trâm Anh           Phó trưởng bộ môn

3.  TS. Nguyễn Văn Giao                        Giảng viên

4.   TS. Đặng Văn Lương                        Giảng viên

5.  Ths. Hoàng Thị Tâm                          Giảng viên

6.  TS. Nguyễn Thị Thu Hương             Giảng viên

7.  Ths. Phạm Thị Thu Hoài                    Giảng viên

8.  Ths. Tô Thị Vân Anh                         Giảng viên

9.  Ths. Nguyễn Thị Mai                         Giảng viên

10.  TS. Trần Ngọc Trang                       Giảng viên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>