THÔNG BÁO Về kế hoạch rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ————————- Số: 234/TB-ĐHTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————                                                                                                           Ngày 22 tháng 5 năm 2016   THÔNG BÁO Về kế hoạch rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học   Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ […]

Xem thêm


KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

NCKHSV-2016

8h30 sáng thứ 6, 15 tháng 04 năm 2016, tại hội trường H3 trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã long trọng tổ chức “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2015 – 2016. Đến tham dự hội nghị có đại diện phòng công tác sinh viên, phòng quản lý đào tạo, phòng quản lý khoa học, Ban chủ nhiệm Khoa, toàn thể các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học của các nhóm sinh viên của Khoa trong năm học vừa qua. Theo đó, đã có 41/62 […]

Xem thêm