Quyết định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho SV trình độ đại học Trường ĐH Thương Mại

Nội dung quyết định số 973 của HT trường ĐH Thương mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên các hệ đào tạo. QD-973-2020 vv-ban-hanh-quy-dinh-cdr-tieng-anh Hiệu lực thi hành  

Xem thêm


HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP INTERSHIP 53DD

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP INTERSHIP Các bạn sinh viên K53DD xem danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập nghề nghiệp Intership theo file đính kèm dưới đây: HỘI ĐỒNG CHẤM INTERSHIP K53DD T9.2020

Xem thêm


Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Thương mại là 1 trong 20 trường đại học đầu tiên trong cả nước đã thực hiện tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng lần đầu tiên vào năm 2007. Năm 2019 Trường tiếp tục đăng ký kiểm định với Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đối với 5 chương trình đào tạo và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là trên 90%. Chiều ngày 05/6/2020 vừa qua, Trường Đại […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CLC – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Thương mại được tuyển sinh từ năm 2014. Chương trình đào tạo cử nhân kế toán theo chương trình chất lượng cao (CLC) nắm vững kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có khả năng về chuyên ngành và ngoại ngữ để thích ứng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong chương trình đào tạo Chất lượng cao Kế toán – Kiểm toán, sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế ngay trong năm đầu tiên với chương trình  đào tạo tiếng Anh cấp […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU NGÀNH KIỂM TOÁN – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NHU CẦU NHÂN LỰC Với tốc độ thành lập doanh nghiệp mới như hiện nay, cùng với làn sóng đầu tư từ nước ngoài, nhu cầu doanh nghiệp và các tổ chức được kiểm toán ở nước ta sẽ gia tăng nhanh chóng. Để có báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng, nhiều doanh nghiệp, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác trong nền kinh tế cần được kiểm toán. Mặt khác, theo số liệu thống kê trong những năm gần đây của VietnamWorks, ngành kiểm toán luôn đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Tọa đàm Kế toán – kiểm toán […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG – KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  NHU CẦU NHÂN LỰC Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kế toán công ngày một tăng. Nhu cầu quản lý tài sản công, quĩ công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng lớn và đòi hỏi một lượng không nhỏ nguồn nhân lực kế toán công.   Sinh viên khoa Kế toán tham gia chương trình tham quan nhà máy sản xuất xe Honda Việt Nam tại Phúc Yên Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có trên 100 trường đại học và cao đẳng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán. […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NHU CẦU NHÂN LỰC Bộ phận Kế toán là bộ phận then chốt của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế,  trong mọi lĩnh vực, ngành nghề; nắm giữ và kiểm soát, quản lý tài sản cũng như toàn bộ hoạt động của đơn vị. Cho đến năm 2019, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, mỗi tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 – 6 kế toán viên. Như vậy, cơ hội việc làm của ngành Kế toán doanh nghiệp là vô cùng rộng lớn và đa dạng. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc Khoa Kế toán – Kiểm […]

Xem thêm


TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. PROGRAMME ACCREDITATION PROCEDURES Files đính kèm: APHEA PROGRAMME PROCEDURES 2. Công văn số 1074 – Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Files đính kèm: CV_1074_Hướng dẫn sử dụng TC ĐGCTĐT_04_2016 3. Công văn số 769 – V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. Files đính kèm: CV-769-Hướng dẫn mốc tham chiếu ĐGCTĐT_20.4.2018-

Xem thêm


CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KẾ TOÁN

Giới thiệu chương trình Với ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường Đại học Thương mại đã triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao Cử nhân Kế toán doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2014. Chương trình thể hiện rõ định hướng và chiến lược của Trường, tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành, phấn đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, có uy tín, đạt chuẩn chất lượng khu vực vào năm 2030. Chương trình đào tạo chất lượng cao cử nhân Kế toán […]

Xem thêm


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KIỂM TOÁN – HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 176 ngày 22 tháng 2 năm  2019  của  Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)   Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Kiểm toán Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính qui   KHỐI KIẾN THỨC VÀ CÁC HỌC PHẦN       SỐ TÍN CHỈ 1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG       46 TC 1.1. Các học phần bắt buộc 32 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 […]

Xem thêm