THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NH 2016-2017

THÔNG BÁO

Về việc “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên

Năm học 2016 – 2017”

Căn cứ vào thông báo số 568/TB-ĐHTM của BGH v/v “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017”

  • Căn cứ vào kế hoạch công tác sinh viên của Khoa trong năm học 2016-2017
  • Căn cứ vào kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Kế toán – Kiểm toán

Khoa Kế toán – Kiểm toán, Hội đồng Khoa thông báo về việc triển khai công tác NCKH sinh viên như sau:

1, Hướng dẫn chung

– Mỗi đề tài cho một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện (tối đa không quá 3 sinh viên một nhóm); trong cùng một thời điểm, một sinh viên không tham gia nghiên cứu quá một đề tài, khuyến khích các nghiên cứu do nhóm sinh viên thực hiện. Ngoài danh mục đề tài (có văn bản kèm theo), sinh viên có thể đề xuất hướng nghiên cứu và Hội đồng khoa thông qua.

– Liên chi Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán có nhiệm vụ thông báo kế hoạch, nhận và tổng hợp bản đăng ký NCKH của sinh viên, hướng dẫn chung cho tất cả sinh viên đăng ký đề tài theo thời gian quy định.

Nhóm SV đăng ký nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 gửi bản đăng ký về cho cô Tô Thị Vân Anh, bộ môn Thống kê phân tích, số ĐT: 0973.029.063

– Những sinh viên tham gia NCKH và có giải thưởng sẽ được xem xét khi chấm điểm khóa luận, xét điểm rèn luyện.

– Những sinh viên có đăng ký nhưng không thực hiện đề tài với các lý do không chính đáng sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện.

2, Lịch trình cụ thể

– Từ ngày 07/9 đến ngày 18/09/2016 sinh viên đăng ký đề tài.

– Từ ngày 19/9/2016 đến 26/09/2016 xét duyệt đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn trên cơ sở định mức, lập danh sách nộp Nhà trường.

– Từ ngày 27/9/2016 sinh viên làm việc với giáo viên hướng dẫn về việc triển khai đề tài. Kế hoạch cụ thể do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thoả thuận.

– Sinh viên nộp sản phẩm vào ngày 9/3/2017.

– Từ ngày 10/3/2017 đến 17/3/2017 chấm đề tài, chọn đề tài tốt nhất  và tập hợp kết quả gửi về phòng Quản lý Khoa học

– Hội nghị Thông báo kết NCKH học sinh viên cấp Khoa dự kiến tổ chức  trong khoảng từ 20/3/2017 đến 9/4/2017

– Từ ngày 10/4/2017 đến 25/4/2017 Tổ chức hội nghị NCKH SV cấp trường.

   Trưởng khoa

(Đã ký)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>