THÔNG BÁO TUYỂN SINH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ICAEW CFAB)

pic 1

Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại, thông bá tuyển sinh đại học chương trình đào tạo: kế toán DN (tích hợp chương trình ICAEW CFAB) năm học 2022 như sau: Chương trình đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ICAEW CFAB) Mã số tuyển sinh: TM30 Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Thương mại trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển đã trở thành một trong những Khoa chuyên ngành hàng đầu về đào tạo Kế toán – Kiểm toán trong các trường Đại học khối kinh tế của Việt Nam. Với sự đa dạng trong các chương trình […]

Xem thêm


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KẾ TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  Tên chuyên ngành: KẾ TOÁN (KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP) Chương trình đào tạo: CHẤT LƯỢNG CAO  Mã số tuyển sinh: TM08  Chỉ tiêu tuyển sinh: 50  Điểm chuẩn 2 năm gần đây:  2020: 24  2021: 26.1  Điểm nổi bật của chương trình:  Cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – Trường Đại học Thương mại  Có cơ hội học tập và thi lấy các chứng chỉ: chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp; các chứng chỉ quốc tế do các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có uy tín cấp như ICAEW CFAB, […]

Xem thêm


TUYỂN SINH NGÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Slide10

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – Tên chuyên ngành: KIỂM TOÁN – Mã số tuyển sinh: TM10 – Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 – Điểm chuẩn 2 năm gần đây: * 2020: 25.7 * 2021: 26.55 Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN) Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Thương mại có nhiều cơ hội việc làm. Theo số liệu thống kê về việc làm của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường ĐHTM những năm gần đây, trên 95% sinh […]

Xem thêm


THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG NĂM 2022

pic 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – Tên chuyên ngành: Kế toán công – Mã số tuyển sinh: TM09 – Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 – Điểm chuẩn 2 năm gần đây: * 2020: 24.9 * 2021: 26.2 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công có cơ hội làm việc tại các đơn vị: – Các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp; – Các cơ quan thuộc kiểm toán Nhà nước; – Các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế; – Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức tài chính, ngân hàng; – Các công ty tư […]

Xem thêm


THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NĂM 2022

pic 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp – Mã số tuyển sinh: TM07 – Chỉ tiêu tuyển sinh: 180 – Điểm chuẩn 2 năm gần đây: * 2020: 26 * 2021: 26.6 Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN) Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Thương mại có nhiều cơ hội việc làm. Theo số liệu thống kê về việc làm của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường ĐHTM những năm gần đây, trên […]

Xem thêm


Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022

https://tmu.edu.vn/vi/news/Chuong-trinh-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-tao-ketoan-doanh-nghiep-trinh-do-dai-hoc-trong-dot-danh-gia-giua-chu-ki-nam-2022-2421.html

Xem thêm


Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

https://tmu.edu.vn/vi/news/Chuong-trinh-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-doanh-nghiep-chuong-trinh-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-trong-dot-danh-gia-giua-chu-ki-nam-2022-2433.html

Xem thêm