ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Điểm rèn luyện (dự kiến) học kỳ I năm học 2019 – 2020. Sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán kiểm tra các thông tin và điểm của mình. Nếu có ý kiến về điểm rèn luyện, phản hồi trước  16h00 ngày 26/02/2020 qua Văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐT: 098251525 (Thầy Hiệp). REN LUYEN KHOA D 19.02.20 1

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CLC – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Thương mại được tuyển sinh từ năm 2014. Chương trình đào tạo cử nhân kế toán theo chương trình chất lượng cao (CLC) nắm vững kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có khả năng về chuyên ngành và ngoại ngữ để thích ứng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong chương trình đào tạo Chất lượng cao Kế toán – Kiểm toán, sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế ngay trong năm đầu tiên với chương trình  đào tạo tiếng Anh cấp […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán được thành lập vào tháng 11 năm 1984 theo Quyết định số 1310/QĐ-TCCB ngày 24 tháng 11 năm 1984 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hiện nay Khoa Kế toán Kiểm toán bao gồm 4 bộ môn: Bộ môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán, Thống kê Phân tích.   Trải qua quá trình gần 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ. Lực lượng của […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU NGÀNH KIỂM TOÁN – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NHU CẦU NHÂN LỰC Với tốc độ thành lập doanh nghiệp mới như hiện nay, cùng với làn sóng đầu tư từ nước ngoài, nhu cầu doanh nghiệp và các tổ chức được kiểm toán ở nước ta sẽ gia tăng nhanh chóng. Để có báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng, nhiều doanh nghiệp, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác trong nền kinh tế cần được kiểm toán. Mặt khác, theo số liệu thống kê trong những năm gần đây của VietnamWorks, ngành kiểm toán luôn đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Tọa đàm Kế toán – kiểm toán […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG – KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  NHU CẦU NHÂN LỰC Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kế toán công ngày một tăng. Nhu cầu quản lý tài sản công, quĩ công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng lớn và đòi hỏi một lượng không nhỏ nguồn nhân lực kế toán công.   Sinh viên khoa Kế toán tham gia chương trình tham quan nhà máy sản xuất xe Honda Việt Nam tại Phúc Yên Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có trên 100 trường đại học và cao đẳng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán. […]

Xem thêm


GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

NHU CẦU NHÂN LỰC Bộ phận Kế toán là bộ phận then chốt của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế,  trong mọi lĩnh vực, ngành nghề; nắm giữ và kiểm soát, quản lý tài sản cũng như toàn bộ hoạt động của đơn vị. Cho đến năm 2019, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, mỗi tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 – 6 kế toán viên. Như vậy, cơ hội việc làm của ngành Kế toán doanh nghiệp là vô cùng rộng lớn và đa dạng. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc Khoa Kế toán – Kiểm […]

Xem thêm