LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Trong không khí hân hoan, náo nức của thầy và trò Trường Đại học Thương mại hướng về lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, được sự đồng ý của Đảng Uỷ, BGH nhà trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán thương nghiệp được thành lập vào ngày 26 tháng 11 năm 1984. Từ năm 1992, thực hiện chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà […]

Xem thêm


HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN (09/11/2019)

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán được thành lập vào tháng 11 năm 1984. Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa Kế toán – Kiểm toán luôn là một trong những khoa chuyên ngành chủ chốt của Trường Đại học Thương mại. Sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Khoa đã xác lập được uy tín đào tạo tốt về kế toán, kiểm toán trong khối các Trường đại học kinh tế ở Việt Nam hiện nay và luôn phấn đấu không ngừng để tạo lập môi trường đào tạo chất lượng cao, là sự lựa chọn lý tưởng cho các sinh […]

Xem thêm


NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO   Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 65 có thấp hay cao? (kèm Chuẩn đầu ra đọc cho sinh viên nghe các nội dung chính) Về Chương trình đào tạo đầy đủ chưa cần cải tiến gì Các học phần tiếng Anh, tiếng Việt quá trình học thế nào? Chương trình dạy học cần bổ sung môn nào, bớt môn nào Cấu trúc tiến trình dạy các môn học phù hợp chưa? Hoạt động dạy và học đã […]

Xem thêm


KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN   Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2017 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng […]

Xem thêm


TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Hướng sửa đổi Điều 2. Giải thích từ ngữ Khoa Kế toán – Kiểm toán Khoản 3: Nên cân nhắc việc đưa thêm tiêu chí “học phí” vào trong nhóm tiêu chí xác định chất lượng cao. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì tiêu chí “học phí” không phải là tiêu chí xác định trong chương trình chất lượng cao. Điều 3. Mục tiêu đào tạo chất lượng cao Khoa Kế toán – Kiểm toán – Nên sửa cụm từ “đáp ứng nhu cầu của người học” thành […]

Xem thêm