CHÀO TÂN SINH VIÊN 54D

[NEW STARS IN THE GALAXY] 🌟🌟 💌Đêm GALA Chào tân Sinh Viên K54D cuối cùng đã diễn ra một cách hoàn hảo 😊và dư âm của nó vẫn còn khiến mình cảm thấy vui sướng lâng lâng đến tận bây giờ🤪🤪 💌 Xin gửi lời cảm ơn đến BCN khoa Kế Toán Kiểm Toán trường ĐH Thương Mại đã tạo điều kiện, quan tâm sát sao cùng ban tổ chức để chương trình được diễn ra một cách suôn sẻ nhất 💌 Xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị khách mời, các tổ chức trong và ngoài trường, các anh chị cựu sinh viên đã bỏ thời gian về dự và chung vui cùng chương trình! Đặc biệt cảm ơn ICAEW đã […]

Xem thêm


GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 15   tháng  9  năm 2018    GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2 “QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI” Kính gửi:  – Ban Giám hiệu – Các Khoa, Bộ môn   Phòng Quản lý Khoa học giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của các đơn vị về Dự thảo lần 2 “Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại” như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh […]

Xem thêm