LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC BA BÊN: ĐH THƯƠNG MẠI (TMU) – DELOITTE VN – VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC VÀ XỨ WALES (ICAEW)

Ngày 31 tháng 1 năm 2018 tại hội trường H1 – ĐH Thương mại tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Đại học Thương mại (TMU) – Deloitte Việt Nam – Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác để mang lại cơ hội cho giảng viên Đại học Thương mại tham dự các hội thảo nghề nghiệp, các buổi cập nhật quy định mới của ngành nghề, các buổi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn cùng chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; Khuyến khích, tạo điều kiện và cơ hội tham dự các chương trình đào tạo cả chuyên môn và kỹ […]

Xem thêm