THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHẤT LƯỢNG CAO KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình đào tạo Chất lượng cao Cử nhân Kế toán Kiểm toán (Hệ chính quy) Thứ hai – 14/08/2017   Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Chất lượng cao chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp (Hệ chính quy) với thông tin chi tiết như sau: Giới thiệu chương trình: Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán- Kiểm toán chất lượng cao (CLC) là chương trình đào tạo  cử nhân CLC  ngành Kế toán theo chuẩn quốc gia được tích hợp các học phần trong Chứng chỉ quốc tế về Tài chính Kế toán và Kinh doanh (Certificate in Finance, Accounting and Business- CFAB) của Viện Kế toán […]

Xem thêm


LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NH 2017-2018

Các bạn SV click vào đường link phía dưới – trang Facebook của Khoa Kế toán – Kiểm toán để nhớ thời gian, địa điểm học chính trị đầu khóa của lớp mình nhé! Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa học https://www.facebook.com/ketoankiemtoanTMU/photos/pcb.1984232421799554/1984231318466331/?type=3&theater

Xem thêm