CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về Qui định đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án ĐTCLC, tuyển sinh chương trình chất lượng cao. Việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo CLC được thực hiện theo các bước sau đây: Việc khảo sát để […]

Xem thêm


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO SAU ĐẠI HỌC

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016   THÔNG BÁO (V/v Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức trình độ đại học) Đáp ứng nhu cầu học tập bổ sung kiến thức khối ngành kinh doanh và quản lý của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội… Trường Đại học Thương mại sẽ tổ chức lớp học bổ sung kiến thức trình độ đại học chuyên ngành quản lý kinh tế nếu số học viên đăng kí từ 30 người trở lên. Thời gian và địa điểm đăng ký học Thời gian: Vào giờ hành chính các […]

Xem thêm