DANH MỤC HƯỚNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Các bạn sinh viên có kế hoạch làm nghiên cứu khoa học sinh viên có thể tham khảo hướng đề nghiên cứu thông qua danh mục dưới đây: 2-danhmuc-nckh-12-9-2016 Các nhóm dùng mẫu đăng ký dưới đây để đăng ký nghiên cứu khoa học: 1-don-dky-de-tai-nckh-sv Các nhóm nghiên cứu lưu ý các quy định về thời gian, quy chuẩn trình bày trong sản phẩm nghiên cứu khoa học trong tài liệu dưới đây: 3-quydinh-nckhsv

Xem thêm


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NH 2016-2017

THÔNG BÁO Về việc “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên Năm học 2016 – 2017” Căn cứ vào thông báo số 568/TB-ĐHTM của BGH v/v “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017” Căn cứ vào kế hoạch công tác sinh viên của Khoa trong năm học 2016-2017 Căn cứ vào kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Kế toán – Kiểm toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Hội đồng Khoa thông báo về việc triển khai công tác NCKH sinh viên như sau: 1, Hướng dẫn chung – Mỗi đề tài cho một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện (tối đa không quá 3 […]

Xem thêm