HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VỚI HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC VÀ XỨ WALES (IACEW)

IACEW-FA.CLASS.3

Nhằm thực hiện mục tiêu bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ là sinh viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại, đào tạo chuyên sâu và nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, mang đến cơ hội có thêm bằng cấp nghề nghiệp quốc tế khi ra trường qua đó gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, và gắn kết giữa đào tạo học thuật với đào tạo nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính – kế toán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và nâng cao danh tiếng cho cả hai bên. Trường đại học Thương mại […]

Xem thêm


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân kế toán đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán,  kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm […]

Xem thêm