LỄ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 48 VÀ SINH VIÊN BẰNG HAI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 17

item_s162

Ngày 14 tháng 6 năm 2016 tại hội trường lớn H1, trong không khí trang trọng và không kém phần hân hoan, phấn khởi của các bạn tân cử nhân, BCN Khoa Kế toán Kiểm toán đã tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bẳng tốt nghiệp cho các tân cử nhân khóa 48 Khoa Kế toán kiểm toán và Khóa 17 chương trình 2 kế toán, trường Đại học Thương mại. Tại buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng – trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán, đại học Thương mại đã đến dự và phát biểu bế giảng khóa học. Tại buổi lễ, đại diện phía Nhà trường, đại diện BCN Khoa đã trao tặng trên 50 […]

Xem thêm


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – ĐỢT 2, NĂM 2016

Dong ho - Sach but

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến TT Chuyên ngành đào tạo Chỉ tiêu cao học Chỉ tiêu nghiên cứu sinh 1 Kinh doanh thương mại 60 10 2 Kế toán                    80 12 3 Quản lý kinh tế  70 12 4 Quản trị kinh doanh 70 12 5 Tài chính – Ngân hàng 70 10 6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60 0   Tổng 410 56 2. Hình thức và thời gian đào tạo 2.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ       – Hình thức đào tạo: chính quy       – Thời gian đào tạo: 2,0 năm 2.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ – Tập trung: 3 năm […]

Xem thêm


THÔNG BÁO Về kế hoạch rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ————————- Số: 234/TB-ĐHTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————                                                                                                           Ngày 22 tháng 5 năm 2016   THÔNG BÁO Về kế hoạch rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học   Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Văn Giao

LÝ LỊCH KHOA HỌC Thông tin cá nhân 1 Họ vàTên:   Nguyễn Văn Giao 2 Năm sinh:  1960 3 Nam/Nữ:  Nam 3 Học hàm: Năm đạt học hàm: Họcvị:  Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2016   2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp   Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1986   Tiến sỹ ĐH Thương mại Quản lý Kinh tế 2016     3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1986 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại   4. Các công trình khoa học được công bố […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Đặng Thị Thư

I. Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên:   Đặng Thị Thư 2 Năm sinh:  1965 3 Nam/Nữ:  Nữ 3 Học hàm:Năm đạt học hàm: Họcvị:  Thạc sĩ                      Năm đạt họcvị: 1999  II. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1987 Thạc sỹ ĐH Thương mại Kinh tế các ngành sx và dịch vụ 1999  3. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1988 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại Thuong mai University      4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC      1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai 2. Năm sinh:     02/12/1987 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thống kê kinh tế – xã hội   2009 Thạc sỹ Trường đại học Thương Mại Quản lý kinh tế   2013           6. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 2009- nay Giảng viên Thống kê Đại học Thương mại Thuong mai University   […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Trần Ngọc Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: Trần Ngọc Trang 2. Năm sinh:     25/11/1983 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Tiến sỹ                                                Năm đạt học vị: 2014 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2007 Thạc sỹ Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2008 Tiến sỹ Trường đại học tổng hợp quản lý kinh tế Matxcơva – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Hoàng Thị Tâm

1.      Thông tin cá nhân 1. Họ và tên: HOÀNG THỊ TÂM 2. Năm sinh: 1981                                                                                                                                      3. Nam/Nữ: Nữ 4.  Học hàm: Học vị:  Thạc sỹ 2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán DNTM 2003 Thạc sỹ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2012 Tiến sỹ         3. Quá trình công tác Thời gian (từ năm … đến năm…) Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác   2003 – 2008 Kế […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Tô Thị Vân Anh

Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên: TÔ THỊ VÂN ANH   2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ: Nữ   3 Học hàm:                                 Năm đạt học hàm: Học vị: Thạc sĩ kinh tế             Năm đạt học vị: 2013              2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2009 Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2013              3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác T10/2009 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Phạm Thị Thu Hoài

1. Thông tin cá nhân Họ và Tên: PHẠM THỊ THU HOÀI Năm sinh:  1987 Nam/Nữ: Nữ         Học vị: Thạc sĩ kinh tế                              Năm đạt học vị: 2011 2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2008 Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2011 3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác T10/2008 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán 4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực: – […]

Xem thêm