Lý lịch khoa học – TS. Đặng Văn Lương

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: ĐẶNG VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1960 Nơi sinh: Hà Tĩnh Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nước nhận học vị: 1998, Nga Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm: 2006 Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại Email: vanluongtk@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường […]

Xem thêm


Lý lịch khoa Học – ThS. Lê Thị Trâm Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC       1. Họ và tên: LÊ THỊ TRÂM ANH 2. Năm sinh:       1981 3. Nam/Nữ:    Nữ 4.  Học hàm:                                                              Năm được phong: Học vị:                                                                  Năm đạt học vị: 5. Chức vụ công tác: Giảng viên 6. E-mail: tramanhle0281@gmail.com 7. Cơ quan công tác:     Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: Website: tmu.edu.vn 8. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Đại học Thương Mại Kế toán 2003 Thạc sỹ Đại học Thương Mại Kế toán 2011   9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị […]

Xem thêm


Lý lịch khoa Học – ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  LÝ LỊCH KHOA HỌC Thông tin cá nhân 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương 2. Năm sinh:     28/05/1982 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2011 Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Thương Mại Kế toán – Tài chính 2004 Thạc sỹ ĐH Swinburne (Úc) Cao học kế toán 2011 Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 2004 Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam Vietnam Float Glass Co., Ltd 2005 Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Yamaha […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Lưu Thị Duyên

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:      Lưu Thị Duyên                                 Giới tính:  Nữ Ngày, tháng, năm sinh:        22/02/1974                Nơi sinh: Thái Bình Quê quán: Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình     Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất:       Thạc sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2001, Việt Nam Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm: Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng bộ môn Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán   Email: luuthiduyen2202@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đai học Thương mại; Ngành học: […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – Ths. Đàm Bích Hà

    LÝ LỊCH KHOA HỌC   Thông tin cá nhân   1 Họ và Tên: ĐÀM BÍCH HÀ 2 Năm sinh:  1986 3 Nam/Nữ:  NỮ 4 Học hàm:                   Năm đạt học hàm: Học vị:     ThS                   Năm đạt học vị:   2011         2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp   Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2008   Thạc sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2011      3. Quá trình công tác   Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác Tháng 8/2008 – nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại   […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Tạ Quang Bình

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                   Tạ Quang Bình                    Giới tính: NamNgày, tháng, năm sinh:           14/3/1978                Nơi sinh: Hà Nội Quê quán:                    Yên Mô- Ninh Bình            Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2012- Nhật Bản Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm: Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): BM Kiểm toán, Khoa Kế toán- Kiểm toán- ĐH Thương mại.   Email: binhtq@tmu.edu.vn;  bean6789@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo:      Chính quy dài hạn Nơi đào tạo: Đại học Thương Mại Ngành học:      Kế […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Viết Tiến

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Viết Tiến                     Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1956               Nơi sinh: Hà Tĩnh Quê quán: Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Trình độ cao nhất: Tiến sỹ                         Năm nhận trình độ cao nhất: 1999 Chức danh nhà giáo cao nhất: Giảng viên chính.                Năm bổ nhiệm: 2000 Chức vụ: Giảng viên; Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại E-mail: viettientm@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại Ngành học: Kinh tế, chuyên ngành: Kinh tế Nước đào […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Lương Thị Hồng Ngân

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Lương Thị Hồng Ngân                        Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1985                      Nơi sinh: Thái Bình Quê quán: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình            Dân tộc: Kinh Trình độ cao nhất: Thạc sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2013 Chức danh nhà giáo cao nhất:                                Năm bổ nhiệm: Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại   E-mail: nganlth249@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Ngành học: Kế toán – Kiểm toán Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Thị Hồng Lam

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lam           Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1982            Nơi sinh: Hà Nội Quê quán: Liên Sơn, Đô Lương, Nghệ An  Dân tộc: Kinh Trình độ cao nhất: Tiến sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2015 Chức danh nhà giáo cao nhất:                    Năm bổ nhiệm: Chức vụ: Giảng viên; Phó bí thư chi bộ Khoa Kế toán kiểm toán, trường Đại học Thương Mại Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại   E-mail: lamnh2008@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thu Hoài

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài                    Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1987              Nơi sinh: Nghệ An Quê quán: Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Trình độ cao nhất: Thạc sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2011 Chức danh nhà giáo cao nhất:                    Năm bổ nhiệm: Chức vụ: Giảng viên; Phó bí thư liên chi Khoa Kế toán kiểm toán, trường Đại học Thương Mại Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại   E-mail: hoai.vcu@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại […]

Xem thêm