CHƯƠNG TRÌNH “NGỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN – SẴN SÀNG ĐỂ THÀNH CÔNG”

talkshow

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015-2016, được sự chỉ đạo và ủng hộ  của Chi ủy, Ban chủ nhiệm, Công đoàn khoa KT-KT, sự hỗ trợ của các thầy cô giáo trong chi đoàn giáo viên, ngày 23 tháng 01 năm 2016. Liên chi đoàn khoa Kế toán- Kiểm toán phối hợp cùng với  Công ty TNHH FTMS Global đã tổ chức chương trình TalkShow “Nghề kế toán, kiểm toán sẵn sàng để thành công”. Mặc dù thời tiết rét buốt và mưa nhiều, xong với tinh thần ham học hỏi nhiệt tình của các bạn sinh viên, chương trình đã nhận được sự tham dự của hơn 300 bạn sinh viên các khóa 51, 50 và […]

Xem thêm


CHƯƠNG TRÌNH “YÊN CƯỜNG – XUÂN VỀ THÊM ẤM 2016″ CỦA THẦY VÀ TRÒ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Nằm trong các hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Thương Mại, Liên chi đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức chương trình “Xuân về thêm ấm 2016” tại xã trường Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Chi ủy, Ban chủ nhiệm, Công đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán, sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các thầy cô giáo – giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại, sự ủng hộ của Huyện Ủy, UBND, phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bắc Mê, […]

Xem thêm


LỊCH SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 1, HỌC KỲ II, NH 2015-2016

Nhằm tạo điều kiện về thời gian và không gian để sinh viên các lớp hành chính các chuyên ngành sinh hoạt triển khai các công việc, kế hoạch của học kỳ mới của trường, của khoa, đoàn thanh niên, trường Đại học Thương mại tổ chức các buổi sinh hoạt lớp hành chính định kỳ. Thời gian, địa điểm của lần sinh hoạt lớp hành chính lần 1 học kỳ II năm học 15-16 như trong kế hoạch dưới đây: Lịch sinh hoạt buổi sáng thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016   Lịch sinh hoạt buổi chiều thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Xem thêm


QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUY ĐỊNH  VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định cụ thể việc triển khai áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa […]

Xem thêm