Lý lịch khoa học – TS. Trần Nguyễn Bích Hiền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Nguyễn Bích Hiền          Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1982            Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình      Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2018

Chức danh nhà giáo cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

 

E-mail: hientranvcu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Ngành học: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp thương mại

Nước đào tạo: Việt Nam                   Năm tốt nghiệp: 2004    Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 2007                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Bằng Tiến sĩ: Kế toán

Năm cấp bằng: 2018                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt (TOEFL IBT 520; khung châu Âu B2: 70)

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
6/2005 – nay Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013 Đề tài cấp Bộ Thành viên
2 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN VN hiện nay 2016-2017 Đề tài cấp Bộ Thành viên
3 Lý luận mới về mô hình kế toán hoạt động CTTC của các loại hình công ty tài chính – trường hợp công ty CTTC BIDV 2011 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các bài viết đã công bố
Năm công bố Tên sách, bài báo, các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách,       mã số đề tài Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)
2008 Một số ý kiến trao đổi về kế toán ghi nhận doanh thu tiêu thụ điện tại Tập đoàn điện lực Việt Nam Tạp chí Kiểm toán số 06/2008 Tác giả
2008 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia – Đại học Thương Mại

 

Đồng tác giả
2010 Thời cơ, thách thức và hướng đi cho doanh nghiệp công thương Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế – Đại học thương mại

 

Đồng tác giả
2010 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ hệ chính qui trong trường Đại học Thương mại – thực trạng và giải pháp Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường – Đại học Thương mại Tác giả
2014 Kế toán nghiệp vụ bán khoản phải thu từ Hợp đồng CTTC trong các công ty CTTC Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tạp chí Khoa học Thương Mại số 05/2014 Tác giả
2014 Một số ý kiến về đổi mới nội dung đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Khoa kế toán – Kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội về lĩnh vực kế toán – kiểm toán Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2014 Tìm hiểu về kế toán cho thuê tài chính ở Nhật Bản Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2014 Điểm mới trong thông tư 151/2014/TT-BTC Hội thảo khoa học bộ môn Tác giả
2015 Những thay đổi trong thông tư 200/2014 liên quan đến học phần nguyên lý kế toán Hội thảo khoa học bộ môn Tác giả
2015 Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp Hội thảo khoa khọc khoa Tác giả
2015 Kế toán chương trình dành cho khách hàng truyền thống theo thông tư 200/2014/TT-BTC Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2015 Kế toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2015 Mô hình phòng kế toán ảo – giải pháp đào tạo gắn với thực hành Kỷ yếu Hội thảo quốc gia – Trường Đại học Thương Mại Tác giả
2015 Kế toán cho thuê tài chính giáp lưng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tạp chí Khoa học Thương Mại số 85/2015 Tác giả
2015 Kế toán hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam theo phương thức cho thuê hợp vốn Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng số 160/2015 Tác giả
2016 Kế toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 200/2014/tt-btc – thực trạng và giải pháp

 

Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2017 Enhancing auditor professional skepticism Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2018 Innovating the content of accounting principles subject in trend of international accounting integration Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2018 Đổi mới đào tạo của khoa kế toán – kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập kế toán quốc tế Hội thảo khoa học khoa Tác giả
2018 Kế toán dự phòng rủi ro hoạt động CTTC ở Việt Nam Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 4/2018 Tác giả
  1. Các giáo trình đã tham gia
Năm xuất bản Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên Nhà xuất bản
2016 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Biên soạn chương 5“Kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán” PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Thống kê

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>