Lý lịch khoa học – TS. Trần Ngọc Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Trần Ngọc Trang
2. Năm sinh:     25/11/1983

3. Nam/Nữ:     Nữ

4.  Học hàm:                                                             Năm được phong:

Học vị:     Tiến sỹ                                                Năm đạt học vị: 2014

5. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán

 

2007
Thạc sỹ Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán

 

2008
Tiến sỹ Trường đại học tổng hợp quản lý kinh tế Matxcơva – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán 2014

 

6. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2014- nay Giảng viên Kế toán, Thống kê Đại học Thương mại

Thuong mai University

       
       
7. Các bài báo khoa học được công bố

TT

Tên bài báo

 

Tác giả hoặc  đồng tác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm công bố

1 Hợp tác Việt Nam – Nga trong đầu tư vào các lĩnh vực tài chính: thực trạng và triển vọng Tác giả Tạp chí “Những nhà khoa học trẻ Xanh Petecbua”  – LB Nga 05/2008
2 Áp dụng các quy tắc thống nhất về nguyên tắc kế toán Tác giả Hội thảo quốc tế – Trường Đại học tổng hợp quản lý Matxcơva 10/2010
3 Những đặc điểm của kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại Tác giả Tạp chí Vestnic – Đại học tổng hợp quản lý Matxcơva Số 9/2011
4 Cơ sở của việc hình thành nên kế toán Việt nam Tác giả Tạp chí Vestnic – Đại học tổng hợp quản lý Matxcơva Số 10/2012
5 Đặc điểm của kế toán nghiệp vụ hàng hóa tại các doanh nghiệp thương mại Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế  – tại Sofia, Bulgari 10/2012
6 Tiến trình hội tụ kế toán quốc tế của chuẩn mực kế toán Việt nam Tác giả Tạp chí Vestnic – Đại học tổng hợp quản lý Matxcơva Số 10/2013
7 Kế toán bán hàng và thanh lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế – tại Ba Lan 10/2013
8 Những vấn đề cơ bản trong dự thảo luật thống kê sửa đổi Tác giả Hội thảo Khoa Kế toán – kiểm toán , ĐH Thương Mại 05/2015
9 Positive  accounting – an effective trend for Vietnamese accounting in the new era Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc tế – Viễn cảnh khoa học thế giới tại Anh 08/2015
10 Những thành tựu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thời gian qua Tác giả Hội thảo quốc tế – Những câu hỏi về kinh tế và quản lý tại Liên bang Nga 04/2016
11 Các đề xuất đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt nam Tác giả Tạp chí khoa học Internauka Số 9/2017
         
8. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo

TT

Tên sách Chủ biên hoặc thành viên

Năm / nhà xuất bản

1 Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp Thành viên Đang thẩm định
       

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>