Lý lịch khoa học – TS. Trần Hải Long

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: TRẦN HẢI LONG
2 Năm sinh:  1976 3 Nam/Nữ:  NAM
4 Học hàm:                           Năm đạt học hàm:

Học vị:      TIẾN SĨ           Năm đạt học vị: 2011

   

     2. Quá trình đào tạo

  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Học viện Tài chính Kế toán 1998
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Kế toán 2003
  Tiến sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2011
 

 


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 11/1998 – Đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
  Kế toán tài chính      
I Đề tài cấp Bộ      
1 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Nhỏ và vừa trên địa bàn Hà nội.

 

2007 Tham gia Đề tài cấp Bộ
2 Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay. 2010 Thành viên Đề tài cấp Bộ
II Đề tài cấp Trường      
1 Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 vào kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 

2014 Cấp trường Chủ nhiệm
III Bài báo      
1 Vận dụng mối quan hệ giữa thuế và kế toán trong xây dựng chính sách thuế Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
2 Kế toán trách nhiệm trong quản lý kinh tế ở doanh nghiệp

 

Tác giả Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 

Bài báo
3 Kế toán thuế thu nhập theo hệ thống kế toán các nước phát triển và bài học kinh nghiệm đối với doanh nghiệp Việt Nam

 

 

Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
4 Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam trên báo cáo tài chính Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
5 Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
6 Những điểm khác của chuẩn mực kế toán Việt Nam về doanh thu và hợp đồng xây dựng với chuẩn mực kế toán quốc tế tương ứng Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
7 Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
8 Recommendation on potential adoption of the international accounting standards/International financial reporting standards in Vietnam Tác giả Journal of Finance & Accounting Research Bài báo
9 Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có kiểm soát Nhà Nước: Đánh giá qua các số liệu thống kê

 

Tác giả Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Bài báo
IV Hội thảo      
IV Giáo trình      
1 Giáo trình Kế toán tài chính Thành viên NXB Thống kê 2010 Giáo Trình
2  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ Thành viên NXB Thống kê 2014 Giáo Trình
3 Giáo trình Kế toán Thuế trong doanh nghiệp Thành viên NXB Thống kê 2016 Giáo Trình

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>