Lý lịch khoa học – TS. Phạm Thị Thanh Hương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: PHẠM THANH HƯƠNG
2 Năm sinh:  1979 3 Nam/Nữ:  NỮ
4 Học hàm:                   Năm đạt học hàm: Học vị:      TIẾN SĨ           Năm đạt học vị: 2018
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2001
Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán 2008
Tiến sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2018
  


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Tháng 8/2001 – 10/2007 Kế toán Kế toán, Kiểm toán Việt Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá Việt Nam
Tháng 11/2007- nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố Loại công trình
Kế toán tài chính
I Đề tài cấp Bộ      
II Đề tài cấp Trường      
1 Nghiên cứu chế độ kế toán doanh nghiệp về kế toán BĐSĐT – những bất cập và hướng hoàn thiện” 2012-2013 Chủ nhiệm Đề tài cấp Trường
2 Nghiên cứu kế toán kinh doanh bất động sản và vận dụng trong giảng dạy học phần kế toán tài chính 2015-2016 Chủ nhiệm Đề tài cấp Trường
III Bài báo      
1 Khu vực kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, tiềm năng còn bỏ ngỏ Tác giả Tạp chí Công nghiệp kỳ 1 tháng 3/2011 Bài báo
2 Trao đổi về phương pháp kế toán theo quy định hiện hành dưới góc nhìn doanh nghiệp Tác giả Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán số 6 (95) 2011 Bài báo
3 Một số vấn đề trao đổi về phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường Tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 62/12 2012 tháng 12/2012 Bài báo
4 Hoàn thiện phương pháp kế toán bất động sản đầu tư Tác giả Tạp chí Kế toán, Kiểm toán số 8/2013 (119) tháng 8/2013 Bài báo
5 Mô hình giá trị hợp lý và sự vận dụng trong kế toán bất động sản đầu tư Tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 69/7 2013 tháng 7/2013 Bài báo
6 Thu thập xử lý, cung cấp thông tin phục vụ quản trị hoạt động kinh doanh bất động sản Tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 97 2015 tháng 11/2015 Bài báo
7 Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản theo hệ thống kế toán Trung Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả Tạp chí Công thương số 6 tháng 5/2017 Bài báo
8 Một số trao đổi về kế toán xác định giá trị bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu Tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán tháng 6/2017.  Bài báo
IV Hội thảo      
1 Đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Sơn La  Tác giả “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập” (đại học Thương mại – Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2012)  Bài báo
2 Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 trong việc xác định giá trị bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu Tác giả Hội thảo IFRS – cơ hội và thách thức khi hội nhập vào Việt Nam”, Bộ Tài Chính, Hội Kế toán – Kiểm toán, ACCA, NXB Tài Chính, T12/2016. Bài báo
IV Giáo trình      
1 Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp Thành viên 2016/NXB Thống kê Giáo Trình

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>