Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Viết Tiến

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Viết Tiến                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1956               Nơi sinh: Hà Tĩnh

Quê quán: Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sỹ                         Năm nhận trình độ cao nhất: 1999

Chức danh nhà giáo cao nhất: Giảng viên chính.                Năm bổ nhiệm: 2000

Chức vụ: Giảng viên;

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

E-mail: viettientm@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Ngành học: Kinh tế, chuyên ngành: Kinh tế

Nước đào tạo: Việt Nam                   Năm tốt nghiệp: 1978    Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế

Năm cấp bằng: 1997                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 1999                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Đọc được các tài liệu chuyên môn


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1978 tới nay Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh thương mại ở các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 2007 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh  nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội 2010 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
3 Áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ở các công ty cổ phần thương mại trên địa bàn Hà Nội – Thực trạng và giải pháp 2012 Đề tài cấpcơ sở Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu và hoàn thiện khung lý thuyết kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại 2014 Đề tài cấpcơ sở Chủ nhiệm đề tài
5 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức kiểm toán độc lập 2015 Đề tài cấpcơ sở Chủ nhiệm đề tài 
6 Nghiên cứu đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính do các doanh nghiệp kiểm toán độc lập thực hiện 2016 Đề tài cấpcơ sở Chủ nhiệm đề tài 
  1. Các bài viết đã công bố
Năm công bố Tên sách, bài báo, các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách,       mã số đề tài Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)
2010 Trao đổi về phương pháp kế toán khoản hao hụt, mất mát hàng hóa trong các doanh thương mại Tạp chí Tài chính số 12 Tác giả
2011 Một số ý kiến về quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp liên quan đến kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại Tạp chí Khoa học Thương Mại   Số 42  tháng 6 năm 2011  Tác giả
2011 Kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp thương mại Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2011 Tác giả
2013 Thực hiện các mối quan hệ trong đào tạo đại học kế toán nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán năm 2013 Tác giả
  1. Các giáo trình đã tham gia

Năm xuất bản

Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên

Nhà xuất bản

2003 Giáo trình kế toán sản xuất Thành viên tham gia TS. Đặng Thị Hoà Thống kê
2009 Giáo trình nguyên lý kế toán Thành viên tham gia PGS,TS. Đỗ Minh Thành Thống kê
2010 Giáo trình kế toán tài chính Thành viên tham gia TS. Nguyễn Tuấn Duy Thống kê
2016 Giáo trình kiểm toán căn bản Thành viên tham gia PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Thống kê

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>