Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Văn Giao

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ vàTên:   Nguyễn Văn Giao
2 Năm sinh:  1960 3 Nam/Nữ:  Nam
3 Học hàm: Năm đạt học hàm:

Họcvị:  Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2016

  2. Quá trình đào tạo
 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1986
  Tiến sỹ ĐH Thương mại Quản lý Kinh tế 2016
 
  3. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
1986 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại

 

4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

TT

Tên công trình Tác giả hoặc đồng tác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng)

Loại công trình

1 Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng rau sạch trên địa bàn Hà Nội Chủ nhiệm Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
2 Vai trò của FDI trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chủ nhiệm Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
3 FDI – Những triển vọng mới. Tác giả Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại Bài báo
4 Tăng cường quản lý các dòng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh hiện nay ở nước ta. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại

 

 
5 Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 2 và triển vọng. Tác giả  Tạp chí Thương mại  
6 Đầu tư trực tiếp nước ngoài – Những điểm sáng Tác giả Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại  
7 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án FDI. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại

 

 
8 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của FDI đối với tăng trưởng theo ngành. Tác giả Tạp chí Công Thương  
9 Tác động tràn của ĐTTTNN (FDI) đối với các DNVN- Nghiên cứu trên các DN dệt may. Tác giả Tạp chí Công thương  
10 Nông sản Việt Nam- Nỗi lo về rào cản thương mại Tác giả Tạp chí Con số sự kiện  
11 Giáo trình Thống kê thương mại Thành viên Đại học Thương mại Giáo trình
12 Giáo trình Lý thuyết thống kê Thành viên Đại học Thương mại  
13 Giáo trình Nguyên lý thống kê Thành viên Đại học Thương mại  
14 Bài tập Nguyên lý thống kê    Đại học Thương mại  
15 Bài tập Thống kê thương mại   Đại học Thương mại  
16 Bài tập Thống kê kinh doanh   Đại học Thương mại  

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>