Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Thị Minh Giang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Giang
2 Năm sinh: 1980 3 Nam/Nữ: Nữ
4 Học vị: Tiến  sĩ

 

  1. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Thương Mại Kế toán doanh nghiệp 2002
Thạc sĩ ĐH Kinh tế quốc dân Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế 2009
Tiễn sĩ Đại học Thương Mại Kế toán 2018
  1. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Từ tháng 11/2007- Nay Giảng viên Kế toán quản trị, Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Trường Đại học Thương mại
       
  

4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

 

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
BÀI BÁO
1 Trách nhiệm xã hội của DN về vấn đề công bố thông tin tài chính Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của DN các góc độ tiếp cận – Thực tiễn và giải pháp”, Trường Đại học Thương Mại, 2008 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
2 Một số vấn đề về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất Tác giả

 

Tạp chí Kiểm toán, số 8, 2009 Bài báo
3

 

Một số trao đổi về kế toán chênh lệch tỷ giá theo quy định hiện hành Tác giả Tạp chí ngân hàng, số 14, 2012 Bài báo
4 Một số trao đổi về kế toán ngoại tệ theo quy định hiện hành Tác giả Tạp chí khoa học Thương mại, số 79, 2015 Bài báo
5 Một số trao đổi về kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái và kế toán quản trị trong DN Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa: Lý luận và thực tiến” Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
6 Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh xuất, nhập khẩu Tác giả

 

Tạp chí Tài chính số 627, tháng 2, 2016 Bài báo
7 Một số trao đổi về đồng tiền ghi sổ trong kế toán các giao dịch ngoại tệ tại các DN hiện nay, Tác giả Tạp chí công thương, số 4+5/tháng 4, 2017 Bài báo
ĐỀ TÀI
1 Một số vấn đề lý luận mới về mô hình kế toán doanh thu hoạt động tài chính của các loại hình công ty tài chính – trường hợp Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chủ nhiệm đề tài Trường ĐH Thương Mại, 2010 Đề tài cấp trường
2 Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ kế toán các giao dịch ngoại tệ trong DN Chủ nhiệm đề tài Trường ĐH Thương Mại, 2014 Đề tài cấp trường
GIÁO TRÌNH
1  Kế toán đơn vị sự nghiệp Thành viên Nhà xuất bản Thống kê, 2014 Giáo trình

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>