Lý lịch khoa học – TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: Hoàng Thị Bích Ngọc  
2 Năm sinh: 1980 3 Nam/Nữ:  Nữ  
4 Học vị:Tiến sĩ                                      Năm đạt học vị:   2017  
   

2. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2002
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2006
Tiến sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2017

 

 3. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 9/2002-10/2007 Giáo viên Kế toán,

kiểm toán

Trường TC Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Tháng 11/2007- Nay Giảng viên Kế toán,

kiểm toán

Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
I Báo, Tạp chí      
1 Quản trị chi phí mục tiêu và khả năng ứng dụng tại các doanh nghiệp Việt nam Tác giả Tạp chí tin học ngân hàng Tạp chí
2 Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả Tạp chí kế toán-kiểm toán Tạp chí
3 Áp dụng mô hình kế toán chi phí theo dòng vật liệu để kiểm soát và giảm chi phí chất thải tại nhà máy lọc dầu Tác giả Tạp chí kế toán-kiểm toán Tạp chí
4 Trao đổi về các phương pháp đánh giá dự án đầu tư tác động tới môi trường của doanh nghiệp Tác giả Tạp chí Giao thông vận tải Tạp chí
5 Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị Tác giả Tạp chí kế toán-kiểm toán Tạp chí
6 “Bàn về kế toán bất động sản đầu tư theo chuẩn mực kế toán số 05” Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại Tạp chí
7 Kế toán chi phí môi trường và khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia:Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh Hội thảo
  Đề tài      
1 Thông tin kế toán quản trị chi phí môi trường cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn trong các doanh nghiệp Việt Nam

 

Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
2 Nghiên cứu một số giải pháp áp dụng Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam Thành viên tham gia Trường Đại học Thương Mại Đề tài cấp bộ
3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam (Định hướng nghiên cứu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà nội)”. Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học thương mại Đề tài cấp trường
  Sách, giáo trình      
1 Kế toán môi trường trong doanh nghiệp Thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt nam Sách

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>