Lý lịch khoa học – ThS. Vũ Thị Thu Huyền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1984 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Đại Đồng- Thạch Thất- Hà Nội Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Bộ  môn Kiểm toán – Khoa Kế toán – Kiểm toán -Trường ĐH Thương Mại
Fax: Email:thuhuyenminh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Nơi đào tạo: Học viện tài chính

Ngành học: Kế toán tài chính doanh nghiệp

Nước đào tạo:    Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:                                                              Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán và phân tích kinh doanh                  Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Học viện tài chính

3.Ngoại ngữ:     1.    Tiếng Anh         Mức độ sử dụng: Toefl 450

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận
08/2006 đến 08/2008 

10/2008 đến nay

Bộ môn Kế toán trường cao đẳng CN dệt may TTBộ môn Kiểm toán

Khoa kế toán – Kiểm toán

Trường ĐH Thương Mại

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1 

 

 

2

 

3

 

Vận dụng chuẩn mực kế toán VN số 15 “Hợp đồng xây dựng” để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu HDXD tại công ty 789- Bộ quốc phòngNghiên cứu lý thuyết kiểm toán hoạt động trong các lĩnh vực công

Hoàn thiện kiểm toán dự án BOT do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

2009/2010 

 

2014-2015

 

 

2016-2017

Cấp trường 

 

Cấp trường

 

Cấp học viện (học viện tài chính)

Chủ nhiệm đề tài 

Chủ nhệm đề tài

 

Thành viên tham gia

  1. Các bài báo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm

công bố

1 Những bất cập trong đào tạo theo học chế tín chỉ và hướng điều chỉnh trong thời gian tới  Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia – Đại học thương mại 2010
2 Kiểm toán hoạt động Marketing trong xu thế hội nhập và chỉ dẫn triển khai Tác giả Tạp chí kế toán- kiểm toán  2014
3 Kiểm toán hoạt động đối với vấn đề chống tham nhũng trong lĩnh vực công  Tác giả Tạp chí kế toán- kiểm toán  2016
4 Xây dựng tiêu chí đánh giá trong KTHĐ tại các cơ quan hành chính NN do KTNN thực hiện Tác giả Tạp chí công thương 2017
5 Hoàn thiện quy trình kiểm toán hoạt động do KTNN thực hiện Tác giả Tạp chí công thương 2017
6 Đánh giá kiểm toán hoạt động do KTNN thực hiện Tác giả Tạp chí tài chính 2017

      3. Các giáo trình đã tham gia

Năm xuất bản Tên giáo trình Chủ biên hoặc thành viên  Năm/ Nhà xuất bản
2016 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Thành viên 2016/NXB Thống kê

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>