Lý lịch khoa học – Ths. Vũ Thị Thanh Huyền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên: VŨ THỊ THANH HUYỀN
2 Năm sinh: 1988 3 Nam/Nữ: Nữ
4 Học vị: Thạc sỹ
  1. Quá trình đào tạo

                       

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2010
Thạc sỹ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2015

 


3. Quá trình công tác
Thời gian(từ năm … đến năm…) Vị trícông tác Lĩnh vựcchuyên môn Cơ quan công tác
Từ 2011 đến nay Giảng viên Kế toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại
4. Hướng nghiên cứu:Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

5. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên bài báo  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Nămcông bố
Bài báo
1 Báo cáo diễn giải và một số vấn đề vận dụng tại Việt Nam hiện nay Thực trạng và giải pháp. Tác giả Tạp chí khoa học thương mại, tháng 5/2013 2013
2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên kế toán kiểm toán tại trường đại học Thương mại. Tác giả Kỷ yếu hội thảo Trường đại học Thương mại Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại” Tháng 12/2014 2014
3 Bài toán kế toán quản trị trong kiểm soát chi phí chất lượng cho các DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Tác giả Tạp chí công thương, tháng 3/2016 2016
4 Kế toán quản trị chiến lược – một xu hướng mới của kế toán quản trị hiện đại gắn liền với chiến lược doanh nghiệp. Tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Kế toán kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập”, Tạp chí Kế toán Kiểm toán 2016 2016
5 Thông tin kế toán quản trị trong kiểm soát chi phí chất lượng cho các DN Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tác giả Hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”, Đại học Thương mại tháng 3/2016 2016
6 Cost management for Vietnamese enterprises in the context of changing economic enviroment Đồng Tác giả International Conference – Managing Dynamic Changes on Asian Business and Economics, Taiwan, 12/2016. 2016
7 Target costing – chìa khóa cạnh tranh của doanh nghiệp Nhật và kinh nghiệm vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Tác giả Tạp chí Kế toán Kiểm toán tháng 6/2017 2017
8 Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tại tại trường Đại học Thương mại trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tác giả Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, Trường Đại học Thương mại 2017
9 How to improve the financial integration between Asean and China. Đồng tác giả Hội thảo của Học viện Tài chính Kinh tế Quảng Tây, Trung Quốc, chủ đề :“Hợp tác tài chính và thuế giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á” 2017
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
1 Nghiên cứu mô hình kế toán chi phí theo mục tiêu (Target costing) trong doanh nghiệp.  Chủ nhiệm 2017 Cấp trường

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>