Lý lịch khoa học – Ths. Vũ Quang Trọng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: VŨ QUANG TRỌNG
2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ:  NAM
4 Học vị:      Thạc sỹ       Năm đạt học vị:                          2016
   

     2. Quá trình đào tạo

  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2010
  Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2016
  

    3. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 1/2011 Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Hướng nghiên cứu:

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Kế toán quốc tế

Báo cáo tài chính

 

5. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố Loại công trình
I Đề tài cấp Bộ      
II Đề tài cấp Trường      
1 Nâng cao vai trò của hệ thống thông tin kế toán với việc ra quyết định của nhà quản trị trong doanh nghiệp dịch vụ 2012-2013 Thành viên Đề tài KH&CN cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

2 Hoàn thiện khung lý thuyết về kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại cho học phần kế toán quản trị 2014-2015 Chủ nhiệm Đề tài KH&CN cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

         
III Bài báo      
1 Tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán khi ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lựa doanh nghiệp (ERP) Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại 2017
2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán chi phí trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo 2017

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>