Lý lịch khoa học – ThS. Tô Thị Vân Anh

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và Tên: TÔ THỊ VÂN ANH  
2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ: Nữ  
3 Học hàm:                                 Năm đạt học hàm:

Học vị: Thạc sĩ kinh tế             Năm đạt học vị: 2013

 
   
       2. Quá trình đào tạo
  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2009
Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2013
       
     3. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
T10/2009 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán
       
       
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(Tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn trong việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

 

Đồng tác giả Đề tài cấp trường, 2013 Đề tài cấp trường
2 Hợp tác công tư giữa trường đại học và doanh nghiệp Tác giả TC Quản lý giáo dục, 2012 Bài báo
3 Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam Tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo, 2013 Bài báo
4 Những sửa đổi trong xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Đồng tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo, 2015 Bài báo
5 Phối hợp đồng bộ chính sách quản lý giá và chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát Đồng tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo, 2016 Bài báo
7 Gia nhập TPP, AEC – Thời cơ và thách thức đối với thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam Đồng tác giả Hội thảo quốc tế, 2016 Hội thảo
8 Thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam trong AEC Tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo, 2017 Bài báo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>