Lý lịch khoa học – Ths. Phan Hương Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

  1 Họ và Tên: PHAN HƯƠNG THẢO
  2 Năm sinh:  1983 3 Nam/Nữ:  NỮ
  4 Học vị:      Thạc sỹ       Năm đạt học vị:                          2012
 

     2. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2005
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2012
   

 


    3. Quá trình công tác

 

  Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
  Tháng 1/2006 Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   

   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

 

  TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng)

Loại công trình
  I ĐỀ TÀI CẤP BỘ

1.Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại các Tổng công ty xây dựng Việt Nam

2. Kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn tại các DNSX Việt Nam

2006-2008: Thành viên

 

 

2008-2009:

Thành viên

   
  II ĐÈ TÀI CẤP TRƯỜNG      
  1 Nghiên cứu và vận hành hệ thống thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Công ty CP Thăng Long 2009-2010 Chủ nhiệm  
  2 Tổ chức KTQT hàng tồn kho trong các DNSX Việt Nam 2016 Chủ nhiệm  
           
  III Bài báo      
  1 Trao đổi về các phương pháp kế toán trong môn học Nguyên lý kế toán hiện nay Đồng

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán 2008
  2 Vai trò kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp hiện nay Tác giả Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập 2009
  3 Kế toán quản trị hàng tồn kho trong các DNSX thuốc thú ý Việt Nam Tác giả Tạp chí Thương Mại 2012
  4 Kế toán trách nhiệm – vũ khí hiệu quả cho các nhà quản trị DN Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại 2012
  5 Vai trò thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp Đồng

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự báo 2013
  6 Vai trò kiểm toán môi trường trong các DNVN hiện nay Đồng

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự báo 2014
  7 Vai trò kế toán quản trị hàng tồn kho trong điều hành doanh nghiệp Tác giả Tạp chí Công thương 2016
  8 Kinh nghiệm KTQT hàng tồn kho tại Nhật và Mỹ – bài học cho các DNVN Tác giả Tạp chí Công thương 2017
  IV Hội thảo      
  1 Positive Accounting – An effective trend for Vietnamese Accounting in the new era Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế tại Anh 2015
  IV Giáo trình      
  1  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp dịch vụ Thành viên NXB Giáo dục Việt Nam 2009
  2 Sách Kế toán môi trường trong doanh nghiệp Thành viên NXB Giáo dục Việt Nam 2011

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>