Lý lịch khoa học – ThS. Phạm Thị Thu Hoài

1. Thông tin cá nhân

Họ và Tên: PHẠM THỊ THU HOÀI

Năm sinh:  1987

Nam/Nữ: Nữ        

Học vị: Thạc sĩ kinh tế                              Năm đạt học vị: 2011

2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2008
Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2011
3. Quá trình công tác

Thời gian  

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

T10/2008 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán

4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
– Kế toán quản trị

TT Tên công trình Tác giả hoặc  đồng tác giả Nơi công bố(Tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
1 Mô hình kế toán tập hợp chi phí và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam Đồng tác giả Đề tài cấp Trường
2 Công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp Tác giả Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 500 – tháng 8/2017 Bài Báo

– Phân tích

TT Tên công trình Tác giả hoặc đồng tác giả Nơi công bố(Tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
1 Đánh giá các chỉ tiêu phân tích tài chính tại các công ty cổ phần trong thời gian hiện nay Tác giả Đề tài cấp trường
2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại – dịch vụ Tham gia Đề tài cấp Bộ
3 Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – Phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học Tác giả Hội thảo khoa học cấp trường Hội thảo
4 Một số vấn đề cần quan tâm khi hoàn thiện việc phân tích bảng cân đối kế toán tại các tổng công ty Tác giả TT khoa học và công nghệ /Số 12/2012 Bài báo
5 Giải bài toán nâng cao chất lượng cho vay Tác giả TT kinh tế và dự báo/số 11/2013 Bài báo
6 Giải quyết lao động việc làm cho người lao động – thực trạng và giải pháp Tác giả TT lao động và công đoàn T6 /2013 Bài báo
7 Một số phương pháp dạy học tích cực trong việc dạy và học học phần Phân tích kinh tế DN để nâng cao hiệu quả đào tạo ngành Kế toán DN Tác giả Hội thảo khoa T12/2013 Bài báo
8 Xuất khẩu gạo: cần thực chất, đừng chạy theo thứ hạng Tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo số 11/T4/2014 Bài báo
9 Định hướng phát triển các khu công  nghiệp tại Thái Nguyên Tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 9 tháng 5/2015 Bài báo
10 Kinh nghiệm thu hút FDI của Thái Lan: Những gợi ý cho Việt Nam Tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo/ Số 23 chuyên đề Tháng 12/2015 Bài báo
11 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Tác giả Tạp chí Tài chính tháng 4/2017 Bài báo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>