Lý lịch khoa học – Ths. Phạm Thị Mai Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: PHẠM THỊ MAI ANH
2 Năm sinh:  1989 3 Nam/Nữ:  Nữ
4 Học vị:      Thạc sỹ           Năm đạt học vị:   2015
   

     2. Quá trình đào tạo

  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Học viện Tài chính Kế toán 2011
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Kế toán 2015
 

 


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 03/2014 – Đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố Loại công trình
I Đề tài cấp Bộ      
II Đề tài cấp Trường      
III Bài báo      
1 Trao đổi về kế toán dự phòng hoàn nguyên môi trường Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại

 

Tạp chí/2016
2 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tác giả Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Tạp chí/2017
3 Bàn về các khoản giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếu (IFRS 02) và bài học cho Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển Tạp chí/2017
IV Hội thảo      
1 Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong thời kỳ hội nhập – Thực trạng và giải pháp Đồng tác giả Hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kì hội nhập, cơ hội và thách thức”

ĐHTM – 2016

Hội thảo quốc tế/ 2016
2 Giải pháp hạn chế thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia “Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Hội thảo quốc gia/2017
IV Giáo trình      

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>