Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thu Hoài

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài                    Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1987              Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Thạc sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2011

Chức danh nhà giáo cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên; Phó bí thư liên chi Khoa Kế toán kiểm toán, trường Đại học Thương Mại

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

 

E-mail: hoai.vcu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Ngành học: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán tài chính

Nước đào tạo: Việt Nam                   Năm tốt nghiệp: 2008    Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 2011                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt (IELTS 6.0)

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2008 – nay Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tổ chức kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trường Đại học Thương Mại 2009 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Vận dụng kế toán công cụ phái sinh tiền tệ cho mục đích phòng ngừa rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2010 Đề tài cấp Trường Thành viên
3 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức kiểm toán độc lập 2015 Đề tài cấp Trường Thành viên
  1. Các bài viết đã công bố
Năm công bố Tên sách, bài báo, các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách,       mã số đề tài Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)
2013 Cách nhận diện gian lận trong khoản mục đầu tư trong báo cáo tài chính Tạp chí kinh tế dự báo số 12 tháng 6/2013 Tác giả
2014 Kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro tại các tổng công ty thương mại Tạp chí kinh tế dự báo số 12 tháng 6/2014. Đồng tác giả
2015 Về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam Tạp chí kinh tế dự báo số 8 tháng 4/2015 Đồng tác giả
2015 Hoàn thiện hệ thống pháp lý về kiểm toán nội bộ Tạp chí kinh tế dự báo số 24 tháng 12/2015  Đồng tác giả
2016 Phối hợp đồng bộ chính sách quản lý giá và chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát Tạp chí kinh tế dự báo số 10 tháng 5/2016

 

Đồng tác giả
2017 Nâng cao vai trò của kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng Tạp chí kinh tế dự báo số 14 tháng 5/2017 Tác giả
2018 Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến ngành nghề kế toán tạp chí Công Thương số 4 tháng 4/2018 Tác giả
  1. Các giáo trình đã tham gia

Năm xuất bản

Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên

Nhà xuất bản

2016 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Biên soạn chương 1 “Tổng quan về kiểm toán” PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Thống kê

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>