Lý lịch khoa học – Ths. Nguyễn Thị Thúy

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và Tên: NGUYỄN THỊ THÚY
2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ: NỮ
3 Học vị:       ThS       Năm đạt học vị: 2014
 
        2. Quá trình đào tạo
  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, ĐH Thái nguyên Kế toán tổng hợp 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2014
     3. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Từ tháng 10/2009 – Nay Giảng viên Kế toán quản trị, Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Trường Đại học Thương mại
       

 4. Các hướng nghiên cứu

– Kế toán tài chính

– Kế toán quản trị

– Phân tích

 5. Các công trình khoa học điển hình được công bố

 

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
  BÀI BÁO
1 “Gỡ khó” trong nghiệp vụ kế toán xuất khẩu ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Tác giả Tạp chí Thương mại – Bộ Công Thương (T6/2012) Bài báo
2 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp của tỉnh Sơn La. Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia: “ Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập” (T9/2012) Bài báo
3 Thành tựu và những vấn đề đặt ra về hệ thống kế toán Việt nam Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập quốc tế: Thành tựu và những vấn đề đặt ra” (T11/2013) Bài báo
4 Điều gì đang ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất? Tác giả Tạp chí Kinh tế & Dự báo (T5/2016) Bài báo
5 Factors affecting the implement of management accounting in Vietnam manufacturing firms. Đồng tác giả International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016 Bài báo
6 Nhìn lại sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế & Dự báo (T10/2016) Bài báo
  ĐỀ TÀI KHOA HỌC
1 Hoàn thiện Kế toán tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp theo hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tác giả Trường Đại học Thương mại (2012) Đề tài cấp trường
2 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất. Tác giả Trường Đại học Thương mại (2014) Đề tài cấp trường

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>