Lý lịch khoa Học – ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. Thông tin cá nhân
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
2. Năm sinh:     28/05/1982
3. Nam/Nữ:     Nữ
4.  Học hàm:                                                             Năm được phong:

Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2011

  1. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Thương Mại Kế toán – Tài chính 2004
Thạc sỹ ĐH Swinburne (Úc) Cao học kế toán 2011
  1. Quá trình công tác
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
2004 Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

Vietnam Float Glass Co., Ltd

2005 Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd

2006- nay Giảng viên Kế toán Đại học Thương mại

Thuong mai University

  1. Các công trình khoa học được công bố

– Kế toán quản trị

STT Tên công trình  

Tác giả

 

 

Nơi công bố

 

Loại công trình
1 Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp Tác giả Tạp chí khoa học Thương mại Bài báo
2 Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp Tác giả Tạp chí tài chính Bài báo

 

– Phân tích

STT Tên công trình  

Tác giả

 

 

Nơi công bố

 

Loại công trình
1 Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Thành viên Đại học Thương mại Đề tài cấp bộ
2 Hoàn thiện nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính khách hàng – doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại Thành viên Đại học Thương mại Đề tài cấp bộ
3 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích doanh thu xuất khẩu hàng hóa trong các công ty cổ phần xuất nhập khẩu” Chủ nhiệm Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
4 Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn trong việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay Chủ nhiệm Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
5 Phát triển dịch vụ phân phối thời kỳ hậu WTO Tác giả Hội thảo quốc gia, tổ chức tại trường ĐHTM Bài báo
6 Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính theo tinh thần QĐ/15/2006/QĐ-BTC Tác giả Nghiên cứu Tài chính – Kế toán

 

Bài báo
7 Kiềm chế lạm phát với những giải pháp mạnh của chính phủ Tác giả Nghiên cứu Tài chính – Kế toán

 

Bài báo
8 Vay dài hạn, sự lựa chọn tối ưu trong hoạt động tài chính công ty cổ phần Tác giả Tạp chí Kiểm toán Bài báo
9 Giải pháp xử lý hàng tồn kho của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay Tác giả Nghiên cứu Tài chính – Kế toán Bài báo
10 Về chiến thuật “Gửi tín hiệu chất lượng thông qua định giá cao” Tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo Bài báo
11 Một số vấn về lý luận và thực tiễn về mua bán nợ xấu Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bài báo
12 Sửa đổi thông tư 52 về công bố thông tin của các công ty niêm yết Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo Bài báo
13 Quản lý hoạt động cho vay DNNVV của ngân hàng Techcombank, chi nhánh Ba Đình Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo Bài báo
14 Đổi mới phương pháp dạy học – Yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên trong điều kiện tự chủ Đại học Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia Bài báo
15 Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp Tác giả Tạp chí khoa học Thương mại Bài báo

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>