Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC     

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
2. Năm sinh:     02/12/1987

3. Nam/Nữ:     Nữ

4.  Học hàm:                                                             Năm được phong:

Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013

5. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thống kê kinh tế – xã hội

 

2009
Thạc sỹ Trường đại học Thương Mại Quản lý kinh tế

 

2013
       

 


6. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2009- nay Giảng viên Thống kê Đại học Thương mại

Thuong mai University

       
       
11. Các bài báo khoa học được công bố

TT

Tên công trình

 

Tác giả hoặc  đồng tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình

1 Cố vấn học tập với công tác quản lý sinh viên Tác giả Hội thảo khoa học cấp trường – 2010 Hội thảo khoa học cấp trường
2 Bức tranh xuất nhập khẩu Việt Nam Tác giả T6/2013- Tạp chí Kinh tế và Dự báo Bài viết Tạp chí
3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại MHB Khánh Hòa Tác giả T12/2015 – Tạp chí Kinh tế và Dự báo Bài viết tạp chí
4 Phát triển bền vững – Một số vấn đề lý luận

 

Tác giả Hội thảo quốc tế “Quản lý môi trường và phát triển bền vững “/T03/2017

 

Hội thảo quốc tế
5 Khắc phục những tồn tại trong quy hoạch đất đai ở Việt Nam hiện nay

 

Tác giả số 07/T3/2017 – Tạp chí Kinh tế và Dự báo

 

Bài viết tạp chí
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo

TT

Tên sách Chủ biên hoặc thành viên

Năm / nhà xuất bản

1 Giáo trình Nguyên lý thống kê Thành viên Đã xuất bản

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>