Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Hà

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà                                     Giới tính:Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1966                                  Nơi sinh:Thái bình

Quê quán: Thụy văn, Thái thụy, Thái Bình        Dân tộc:Kinh

Học vị cao nhất:Thạc sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 1998 – Việt nam

Chức danh khoa học cao nhất:       Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại

Email: nguyenha.vuc@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Kế toán

Nước đào tạo: Việt nam                              Năm tốt nghiệp: 1988

Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:Kinh tế             Năm cấp bằng:1998

Nơi đào tạo:Đại họcThương mại

  • Tiến sĩ chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: 1.Anh

2.Pháp

Mức độ sử dụng: Đọc tài liệu

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1989-2011 Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại Giảng viên
2011-2014 Trung tâm HNSV&QHDN

Đại học Thương mại

Giám đốc Trung tâm
2014 – nay Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 

1

Hoàn thiện công tác kế toán công cụ tài chính trong các  doanh nghiệpViệt nam. 2005/2007 Đề tài cấp Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu giải pháp cho việc áp dụng các chuẩn mực kế toán trong các DNNVV trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt nam 2006/ 2008 Đề tài cấp Bộ Thành viên
3 Tính minh bạch trong báo cáo tài chính của các DNNVV 2010/ 2012 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm
4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính trong các Tổng công ty theo  mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con” 2002/2003 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
5 Thiết kế hệ thống thông tin nhằm đảm bảo và nâng cao tính minh bạch trong BCTC của  các DNNVV 2008/ 2009 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xác định mức trọng yếu đến cỡ mẫu trong kiểm toán Báo cáo tài chính cho học phần kiểm toán báo cáo tài chính 2013/2014 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Chiến lược thay đổi doanh thu hỗn hợp để gia tăng lợi nhuận trong quản lý kinh doanh nhà hàng. 2009 Tạp chí Du lịch
2 Mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích, rào cản lớn đối với minh bạch tài chính của các DNNV. 2016 Tạp chí Công thương
3 Kiểm toán nội bộ: Tuyến phòng thủ thứ 3 quan trọng trong quản tri rủi ro toàn ngân hàng 2017 Tạp chí Công thương
4 Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt nam 2018 Tạp chí Công thương
 

5

“Học” kết hợp với  “Hành”, giải pháp để gắn kết Nhà trường với Doanh nghiệp 2009 Kỷ yếu hội thảo quốc gia do Khoa Kế toán kiểm toán, Đại học Thương mại
6 Các khóa đào tạo ngắn hạn, một giải pháp thiết thực giúp bổ sung kiến thức thực tế cho sinh viên chuyên ngành kế toán nhằm đưa khoa trở thành một tổ chức cung ứng giá trị gia tăng 2009 Kỷ yếu hội thảo quốc gia do Khoa Kế toán kiểm toán, Đại học Thương mại
7 Sự minh bạch tài chính – yếu tố then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế do trường Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Bách Khoa Hà Nội) tổ chức

 3. Các giáo trình đã tham gia

Năm xuất bản

Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên

Nhà xuất bản

2009 Giáo trình Nguyên lý kế toán

(Trường đại học Thương mại)

Biên soạn chương 4 “Phương pháp tài khoản kế toán” TS. Đỗ Minh Thành NXB Thống kê
2010 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại Biên soạn chương 6 “Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu” TS. Nguyễn Tuấn Duy NXB Thống kê
2011 Giáo trình Kế toán quản trị

(Trường đại học Thương mại)

Biên soạn chương 4 “Mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận” TS. Đỗ Minh Thành NXB Thống kê
2012 Giáo trình Kế toán Pháp Mỹ

(Trường đại học Thương mại)

Biên soạn chương 2 TS. Nguyễn Phú Giang NXB Thống kê

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>